28.10.2021. SAD: Lični karakter i aktivizam za oporavak

Lični karakter i aktivizam za oporavak

 

„ Samo zato što si osoba ne znači i da imaš karakter“ – Vulf, Petparačke priče (Pulp Fiction)

„ Čovek mora imati principe“ , Bunk/Omar, Žica

Koja je uloga ponovne izgradnje osobe//karaktera u oporavku od zavisnosti? U aktivizmu u oporavku? Više puta sam se vraćao na ova pitanja tokom mog odraslog života, posebno kada su mladi zagovornici oporavka tražili moje smernice o tome kako da najbolje iskoriste svoje iskustvo oporavka kao katalizator društvenih promena. Efikasno zagovaranje oporavka i iskustvena podrška u oporavku zavise od obima, dubine znanja i veština osobe, ali je i ova dimenzija ličnog karaktera podjednako važna.

Nedavno sam slušao intervju sa Pati Smit, poznatom pevačicom/ tekstopiscem/ pesnikinjom. Kada je bila mlada i borila se da razvije svoj zanat, tražila je savet od Vilijama Barouza, autora  knjige „Junkie“ i drugih poznatih romana i zbirki eseja. Barouz je podelio ono što je Pati kasnije navela kao neprocenjive smernice: „Izgradi dobro ime i pazi na svoju reputaciju. Ne pravi kompromise i ne brini o tome da li ćeš zaraditi velike pare. Vodi računa da radiš dobro posao i pravi dobre izbore. Ako izgradiš dobro ime, to će biti njegova vlastita valuta“.

Izazov u oporavku jeste kako ponovo izgraditi ime (karakter) koje je uništeno nakon iskustva zavisnosti. Izazov u zagovaranju oporavka jeste kako iskoristiti plodove obnove tog karaktera kao podršku za pomoć drugima. Kao što Barouz sugeriše, služenje nečijem cilju zahteva temelje ličnog integriteta. Ovo, pak, zahteva ličnu misiju/viziju (Šta želim da postignem?) i lične principe (Koje su to lične vrednosti i principi koji će me voditi na putu ka cilju?).

U nastavku sam formulisao izjavu o misiji/viziji ličnog zagovaranja kasnih 1990-ih i razvio srodan princip za vođenje i evaluaciju mojih napora.

Moja misija je preusmeriti fokus problema sa alkoholom i drogama, od fokusa na patologiji povezanoj sa zavisnošću i tretmana zavisnosti ka fokusu na prevalenciju, puteve, faze i stilove dugoročnog oporavka za pojedince, porodice i lokalne zajednice. 

To ću učiniti na sledeći način:

 • Dokumentovanjem istorije oporavka od zavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama;
 • Podržavanjem kulturne i političke mobilizacije ljudi koji se oporavljaju, njihovih porodica i saveznika kroz novi pokret za zagovaranje oporavka od zavisnosti;
 • Zagovaranjem radikalnog preoblikovanja tretmana zavisnosti – od modela akutne nege do održivih modela upravljanja oporavkom koji su ugrađeni u sisteme nege usmerene na oporavak;
 • Sprovođenjem istraživanja fokusiranih na oporavak;
 • Pružanjem edukacija usmerenih na oporavak – za javnost, kreatore politika, stručnjake za bolesti zavisnosti, stručnjake za opravak sa proživljenim ličnim iskustvom zavisnosti i oporavka, kao i za ostale zdravrstvene radnike iz srodnih oblasti;
 • Radeći na integrisanju primarne prevencije, smanjenja štete, rane intervencije, lečenju zavisnosti i dugotrajne podrške u oporavku; i
 • Mentorisanjem budućih generacija zagovornika oporavka

Da bi povećao svoju efikasnost kao zagovornika oporavka, nastojaću da budem dosledan sledećim radnjama i vrednostima:

 • Ne javljati se (prvo oporavak, trezvenost, jednostavnost, samo-upravljanje);
 • Balansirati brigu o mojim potrebama i potrebama mojih najbližih sa mojim uslužnim aktivnostima (briga o sebi, ravnoteža, harmonija);
 • Slušanje i pomaganje drugima (služenje, empatija, prihvatanje, saosećanje, altruizam, velikodušnost, ljubaznost, ljubav)
 • Uzdržavati se od radnji koje bi nanele štetu drugima (ne nanosi štetu, savesno odbijanje);
 • Podržavati ličnu slobodu onih kojima služim ( autonomija, izbor, osnaživanje);
 • Govoriti istinu (iskrenost, otvorenost, transparentnost, autentičnost);
 • Ceniti služenje drugima i zajednici više nego sopstvenu važnost (poniznost, skromnost);
 • Prepoznati višestruke načine i stilove oporavka i njihove kulturalne kontekste (tolerancija, poštovanje)
 • Težiti razumevanju onih čiji me postupci vređaju (empatija, opraštanje);
 • Težiti novim znanjima i propitivati sve (kritičko mišljenje, skepticizam, znatiželja, kreativnost, samorazvoj, kompetentnost);
 • Održavati svoja obećanja (vernost, lojalnost, pouzdanost);
 • Vredno raditi (dužnost, marljivost, doslednost, izdržljivost, upornost);
 • Biti pošten i pravičan u svojim postupcima ( lična pravda)
 • Zagovarati za one kojima je uskraćena vidljivost i pristup resursima (socijalna pravda);
 • Poštovati poverljivost (diskrecija, privatnost);
 • Tražiti savete predaka i mentora (čast, poniznost, svest o ograničenjima);
 • Priznati  greške i nadoknaditi štetu svim oštećenim licima (restorativna pravda, restitucija);
 • Mudro koristiti resurse za opšte dobro (upravljanje);
 • Izražavati zahvalnost za napore i doprinose drugih (zahvalnost, milost);
 • Pronalaziti najbolje čak i u najgorim trenucima (smisao, optimizam, radost, nada, lepota, humor);
 • Prepoznati i razlikovati vreme za hitnost i vreme za strpljenje (mudrost, upornost);
 • Težiti saradnji, ali prihvatiti sukob kada je to potrebno, pokazujući ljubaznost i uljudnost u oba slučaja (saradnja, hrabrost, građanska neposlušnost).

Moja lična misija/vizija ostala je nepromenjena u godinama nakon njenog stvaranja, ali moj lični princip je rastao kako sam razvijao dublju svest o svojim slabostima i ograničenjima.

Takav primenjiv set vrednosti i čini gradivne elemente karaktera. Obogaćuje iskustvo oporavka, stišava detinjasto traženje pažnje samo-zaljubljivog ega i omogućuje saosećanje i brigu za druge. Postajemo samostalnija osoba i koja doprinosi kada formulišemo i živimo po principima. Da li ćemo savršeno slediti bilo koji takav lični princip? Ne. Hoće li se desiti da nekad ne ispunimo bilo koju od ovih težnji tokom svog života služenja? Neizbežno, a u mom slučaju i često. Ali u izgradnji karaktera ne radi se o savršenstvu; radi se o svesnom i progresivnom zatvaranju jaza između vrednosti naših težnji i naših svakodnevnih odluka i postupaka.

Ako želimo da se pridružimo predstavnicima onih koji stavljaju lice i glas na iskustvo oporavka, onda moramo marljivo raditi na učvršćivanju karaktera iza tog lica i glasa.

Ne možemo uspeti samo svojim rečima da se pozivamo na društveni aktivizam utemeljen na vrednostima ako ne modelujemo razumnu podudarnost s tim vrednostima u našem svakodnevnom životu. Naša valuta, naš društveni kredibilitet, naše IME kao aktivista zavisi od kvaliteta karaktera iza lica i glasa oporavka. Oporavak se podjednako odnosi na otkrivanje i stvaranje novog sebe koliko i na uklanjanje destruktivnih veza sa drogom i pronalaženje izgubljenog sebe. Kao što Barouz sugeriše, u oporavku tvoje ime je tvoja valuta, a tvoje ime je tvoj karakter.

Izvor: http://www.williamwhitepapers.com/