Pitanje na koji način opisati i kategorizovati zavisnost od droga bilo ...

Multidisciplinarni tim Bačka Palanka, formiran oktobra meseca 2021. godine u sklopu ...

Udruženje za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava ...

U okviru projekta „Biram oporavak“ 27. januara 2022. godine Udruženje „Izlazak“ ...

Povodom obeležavanja novembra – meseca borbe protiv bolesti zavisnosti, Udruženje Izlazak ...

Udruženje Izlazak je uz podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade ...