Kako se ophoditi

Kako se porodice trebaju ophoditi?

 

Upotreba droga skoro uvek utiče i na porodicu. Ono što je važno znati na početku je da ako osoba u vašoj porodici koristi droge, vi to niste uzrokovali niti ste odgovorni za nastalu situaciju.

Porodice mogu učiniti stvari gorim nego što jesu

Reakcije koje porodice imaju na zavisnost često nikome ne pomažu. Oni postaju kozavisni od ovog problema. U suštini, zavisnost i kozavisničko ponašanje postaju „srodne duše“ držeći jedno drugog kao taoce. Taj kozavisnički odnos definiše se kao „prekomerno emocionalno ili psihološko oslanjanje na člana porodice, naročito člana koji zahteva pažnju zbog bolesti ili zavisnosti“. Kozavisnički odnos uzrokuje da bliska osoba, traži i daje izgovore za ponašanje zavisne osobe. Ovakvo ponašanje je kontraproduktivno i njime se samo jača zavisnost, a postoji i mogućnost i da postane jako velika smetnja na putu procesa oporavka.

Kako možete znati da situaciju vezanu za zavisnost činite gorom nego što jeste?

Neki od znakova na koje trebate obratiti pažnju:

 • ‘Ne’ nije deo vašeg vokabulara;
 • Uvek kažete „Da“ na sve što se od vas traži;
 • Izvinjavate se drugima za ponašanje vaše bliske osobe, tajnost;
 • Pozivanje posla, škole ili odlaganje/dogovaranje sastanaka za blisku osobu;
 • Poteškoće vezane za intimu; poteškoće u postavljanju granica;
 • Osećanje anksioznosti i straha od odbijanja ili napuštanja;
 • Osećanje odgovornosti za probleme voljene osobe;
 • Osećaj zarobljenosti u vašem odnosu;
 • Davanje novca ili neprimećivanje da vam novac nedostaje iz novčanika;
 • Skrivanje zavisnosti od drugih; laganje osobe kako bi sakrili istinu;
 • Smišljanje izgovora za blisku osobu, izmišljanje priča o tome zašto je bliska osoba takva kakva jeste;
 • Potreba da imate kontrolu, potreba da izgledate dobro drugim ljudima (briga o tome ‘šta će neko reći’).

Uobičajena ponašanja

 • Prihvatanje da se situacija neće promeniti : „Situacija je takva kakva jeste.“;
 • Doživljavanje sebe kao mučenika: „Vidi šta ja radim za nju/njega.“;
 • Doživljavanje sebe kao žrtve: „Vidi šta mi je uradio/la, kao i mojoj porodici. Jadan/na ja.“;
 • Nemogućnost razlikovanja vaših i problema vama bliske osobe;
 • Kriviti situaciju ili druge ljude umesto bliske osobe koja je zavisna: „On je tako težak šef.“ili: „Ona ima lošeg nastavnika.“;
 • Kriviti blisku osobu koja je zavisnik za sve što nije u redu sa vašim životom;
 • Ljutnja i ogorčenost zbog nečijeg ponašanja, a i dalje ostajanje u tom kozavisiničkom odnosu;
 • Opravdan bes na osobu zbog nepravde koju je nanela;
 • Dopunjavanje rečenica bliskoj osobi;
 • Ignorisanje negativnih ili opasnih ponašanja zavisne osobe, poput krađe, laganja, tuče ili problema sa zakonom/pravnih problema;
 • Nemogućnost da definišete svoja osećanja, osim ljutnje, tuge i besa;
 • Stavljanje potreba zavisne bliske osobe na prvo mesto;
 • Odbijanje ili negiranje postojanja problema;
 • Ponavljanje da je„sve u redu“;
 • Nemogućnot deljenja, prepoznavanja ili izražavanja osećanja;
 • Prekomerna upotreba „mi“termina, a retko termina „ja“.

Terapeutske istine

Uprkos destruktivnoj i bolnoj realnosti zavisnosti i njenom uticaju na krugove porodice, prijatelja i poslovnih partnera, promena je moguća. Postoji nekoliko segmenata ove promene. Prvi segment je učenje o upotrebi droga, poremećajima koji nastaju u toku konzumacije, mentalnom zdravlju i procesu oporavka od zavisnosti. Drugi segment je da ne treba biti deo problema – već deo rešenja! U nastavku su navedene neke terapeutske istine koje vam mogu pomoći u tome:

 • Niste izazvali zavisnost vaše bliske osobe;
 • Ne možete sami izlečiti tuđu zavisnost;
 • Ne možete sami kontrolisati tuđu zavisnost;
 • Možete se bolje pobrinuti za sebe;
 • Možete naučiti da bolje komunicirate i delite svoja osećanja;
 • Možete donositi zdravije izbore;
 • Možete slaviti, radovati se i nagrađivati sebe za vaš lični rast i razvoj.

Treći segment promene je stvaranje zdravih granica za Vas i članove Vaše porodice i za osobu koja je zavisnik. Evo nekih pitanja koja treba postaviti vezano za izgradnju iskrenih i zdravih ograničenja:

 • Koje ponašanje je u redu, a koje nije u redu?
 • Šta je bilo u redu pre upotrebe droga i kako se to promenilo?
 • Šta nije bilo u redu pre upotrebe droga i kako se ovaj put može poboljšati?

Kao neko ko želi dobro bliskoj osobi morate da budete u stanju da se svako jutro probudite, pogledate u ogledalo i znate da ste vredni i da se možete držati ograničenja koja ste postavili.

U tim ograničenjima potrebno je da jasno navedete šta ste spremni da učinite kako biste podržali blisku osobu u njenom oporavku. Pored toga, definišite načine na koje će to učiniti članovi porodice vodeći računa o sebi. Očekivanja je potrebno jasno i koncizno artikulisati. Na primer, bliska osoba bi se mogla uključiti u tretman koji je definisao stručnjak. To uglavnom uključuje nenajavljena testiranja na droge, prisustvovanje sastancima, prisustvovanje intenzivnom vanbolničkom lečenju.

Zdrave granice su ključne za lično zdravlje i sreću. Kada bliska osoba koja ima problem sa zavisnošću zatraži lečenje, svi članovi porodice, prijatelji, kolege i poslovni partneri moraju da preispitaju svoje ponašanje i počnu ponovo da postavljaju granice da bi došlo do promene.

Takođe, od suštinske važnosti je da osobe koje su u kozavisničkom odnosu počnu da brinu o sebi, fizički i emocionalno. Okrenite se svojim ličnim vrednostima da bi ste pronašli snagu. Ovo može doći u obliku duhovnosti ili veze sa „višom silom“. Grupe podrške, meditacija, fizička aktivnost i socijalna kohezija pomažu u procesu vašeg oporavka. Kada je sve ovo na mestu, članovi porodice ne moraju da prođu put sažaljenja koji dovodi do prigovaranja i ubeđivanja, neće biti potrebe da krivite druge ili da samo i nužno organizujete svoj život oko pomaganja bliskoj osobi da prestane da koristi psihoaktivne supstance.

Ako ste uvideli da je vaša porodica pogođena problemom zavisnosti i Vi lično trebate podršku zbog zloubotrebe droga člana porodice, nemojte čekati, nazovite nas danas i u ključite se u individualne i grupne sastanke podrške porodicama. Vreme je. Budite spremni da započnete i Vaš lični oporavak. Niste sami. Potražite pomoć!