Zloupotreba psihodeličnih pečuraka

Zloupotreba psihodeličnih pečuraka

 

Šta je Psilocybin?

Psilocybin je psihoaktivna supstanca koja postoji u preko 100 vrsta pečuraka. Mnoge od ovih vrsta pečurki proizvode druge psihoaktivne supstance koje deluju kao halucinogeni na sličan način kao psilocybin. „Lude pečurke“ koje sadrže psilocybin obično se jedu ili piju kao čaj.

Zloupotreba Psilocybina

Psilocybin je supstanca koja pripada grupi droga koje se nazivaju psihodelične ili halucinogene droge. Ove droge se inače koriste za doživljavanje drugih percepcija ili promena percepcije tokom vremena, halucinacija i drugih neobičnih iskustava. Korišćenje psilocybina seže vekovima unazad. Smatra se da psilocybin treba da bude uključen na spisak I (Schedule I) koji je regulisan Zakonom o kontroli supstanci u SAD-u. Međutim, postoje istraživanja koja pokazuju da može imati potencijalnu terapijsku upotrebu, kao što je poboljšanje raspoloženja kod pacijenata koji pate od depresije. Potrebno je puno  istraživanja kako bi se ispitala ova upotreba u medicinske svrhe.

Znaci i simptomi

Hronična zloupotreba psilocybina može dovesti do zavisnosti ili poremećaja usled upotrebe halucinogenih droga. Ovaj poremećaj karakterišu negativne promene u životu korisnika. Međutim, korisnici i dalje koriste „lude pečurke“ uprkos negativnim posledicama. Kratkoročni efekti psilocybina se pojavljuju u roku od 20 do 90 minuta nakon gutanja i mogu uključivati fizičke i psihološke simptome.

Fizički simptomi

 • Izmešana vidna i slušna čula,
 • Problemi sa disanjem, temperaturom i krvnim pritiskom,
 • Lupanje srca,
 • Pojačano znojenje,
 • Gubitak apetita,
 • Suva usta,
 • Poremećaj spavanja,
 • Mučnina,
 • Zamagljen vid,
 • Proširene zenice,
 • Gubitak koordinacije.

Psihološki simptomi

 • Promene u percepciji vremena,
 • Vizualne ili slušne halucinacije,
 • Duhovna iskustva,
 • Gubitak veze sa stvarnošću,
 • Intenzivnije emocije,
 • Paranoja.

Efekti zloupotrebe psilocybina

Prema izveštaju Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga (NIDA) nije potpuno poznato da li upotreba pečurki uzrokuje dugoročne štetne efekte jer su potrebna dodatna istraživanja. Kada je pojedinac pod uticajem psilocybina, njegova logika i sposobnost rasuđivanja su ugroženi. Pored toga neki ljudi mogu imati negativna iskustva dok su pod uticajem neke supstance. Ova neprijatna iskustva poznata su kao „loša putovanja“ i mogu imati trajne posledice po korisnika.

U nekim slučajevima korisnik može razviti poremećaj percepcije zbog upotrebe halucinogenih supstanci, a koji se javlja kod 4,2% ljudi koji koriste halucinogene sastojke. U ovom stanju pate od „flešbek“-ova i ponovnog doživljavanja psilocybina, pa se neko vreme uzdržavaju od upotrebe ludih pečuraka.

Pojedinci pod uticajem psilocybina skloniji su povredama ili smrti zbog loše procene i nesreće. Korisnici „ludih pečuraka“ imaju povećani rizik od trovanja i potencijalne smrti usled slučajnog gutanja otrovnih pečurki.

Za razliku od mnogih drugih droga, nije dokazano da dugotrajna upotreba psilocybina dovodi do fizičke zavisnosti. Međutim, hronični korisnici „ludih pečurki“ mogu razviti toleranciju, što znači da im je tada potrebna povećana doza psilocybina da bi postigli željenu intoksikaciju. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se utvrdio potencijal za razvijanje zavisnosti od psihodeličnih supstanci kao što je psilocybin.

Zloupotreba psilocybina kod adolescenata

Kao što je pomenuto, pojedinci koji koriste „lude pečurke“ obično ih jedu ili kuvaju u čaju, mada se često kombinuju sa drugim drogama. Da bi se sprečila upotreba i eksprimentiranje sa psihodeličnim drogama među mladima, postoji mogućnost osnaživanja mladih kroz edukaciju o upotrebi droga i riziku.

Nazovite nas kako bi zatražili pomoć za sebe ili nekoga za koga znate da uzima psihodelične gljive. Izlaz postoji. Savjetnici su dostupni pružiti korisne informacije o mogućnostima za oporavak. Potraži pomoć!