O projektu

Biram Oporavak

Projekat Biram Oporavak je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe droga u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Partnerske organizacije Proslavi Oporavak iz Sarajeva, Izlazak iz Beograda, te Preporod iz Nikšića su se odlučile na realizaciju ovog projekta, jer su uočile nedostatake u sistemima podrške i tretmana ne samo marginalizovanoj grupi zavisnika i oporavljenih zavisnika, nego i deci i svih onih koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici. 

Glavni cilj projekta je povećati mogućnost integracije u društvo za ranjive i marginalizovane grupe pogođene problemom zavisnosti, te unaprediti odgovore društva na potrebe ovih skupina.

Kako mi to radimo

Sve vodi ka oporavku

Pozivanjem besplatne telefonske linije 0800 104 100 možete:

 • direktno pristupiti savetnicima za problematiku zloupotrebe droga
 • informisati se o procesu oporavka od zavisnosti
 • dobiti podršku i smernice za ulazak u proces oporavka od zavisnosti
 • dobiti podršku i savet na koji način da se ponašate prema bliskoj osobi koja konzumira drogu
 • informisati se o štetnim efektima različitih droga
 • dobiti informacije o institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjem zavisnosti u vašem gradu
 • dobiti više informacija o uslugama koje pružamo
 • zakazati razgovor u našem savetovalištu za problematiku zloupotrebe droga

Garantiramo vam anonimnost pri svakom pozivu.

Savetovanje je namenjeno osobama koje imaju problem sa zavisnošću ili eksperimentišu sa konzumiranjem droga, a žele da prestanu sa konzumiranjem i naprave promenu u svom životu. Individualno savetovanje obuhvata:

 • individualno savetovanje na nedeljnom nivou
 • izradu individualnog plana oporavka
 • uključivanje članova porodice i bliskih osoba u proces oporavka 
 • individualno savetovanje i podrška u procesu reintegracije u društvo za osobe koje su se vratile sa lečenja/terapijske zajednice

Program rada sa klijentima i njihovim porodicama temelji se na principima multidimenzionalne porodične terapije i prilagođen je potrebama svakog pojedinačnog korisnika usluga. 

Ispravna motivacija i pravilan odabir institucije u kojem se započinje tretman su bitan faktor na samom početku procesa oporavka. Preko našeg savetovališta možete:

 • pripremiti se za prvi razgovor sa institucijom/terapijskom zajednicom u koju idete
 • dobiti informaciju o programu te institucije
 • postaviti pravilna očekivanja od tretmana u koju ulazite
 • uključiti ostatak porodice u razumevanje samog tretmana

Naše Udruženje pruža podršku zavisnicima i njihovim porodicama tokom celog procesa oporavka, od prvog poziva pa sve do posttretmanskog procesa i resocijalizacije.

Grupe podrške su sastavni deo procesa oporavka od zavisnosti, te su od velikog značaja i koristi bez obzira na vrstu zavisnosti. One predstavljaju sigurno okruženje u kojem članovi dele svoja lična iskustva bez straha od osude i pritiska okoline. Benefiti koji nastaju ucešćem na grupama podrške:

 • upoznavanje osoba koje takođe žele život bez droge
 • saznanje o tome da niste sami
 • učenje novih veština (npr. nošenje sa žudnjom, različitim emocijama)
 • podrška tokom emocionalno teških životnih razdoblja
 • stvaranje odgovornosti za svoje postupke

 Grupe podrške se održavaju u unapred određenom terminu. Trenutno su aktivne dve grupe:

 • Grupa podrške za žene (majke, supruge, bliske osobe)
 • Grupa podrške za osobe u resocijalizaciji
 • Grupa podrške za osobe sa problemom zavisnosti.

Korisnici Dnevnog centra su marginalizovanje grupe koje (zlo)upotrebljavaju drogu ili su zavisni od droga, uključujući: mlade, žene, osobe u procesu resocijalizacije, osobe bez sigurnog/stalnog mesta za život (beskućnici), osobe koje imaju dualnu dijagnozi i različite poteškoće sa mentalnim zdravljem uzrokovane upotrebom droga.

U Dnevnom Centru se pružaju sledeće usluge:

 • psiho-socijalna podrška
 • edukacija o sticanju osnovnih životnih veština kroz individualno-savetodavni rad ili drugih edukativnih aktivnosti;
 • radionice na temu pisanja radne biografije, motivacionog pisma, pripreme odgovarajuće dokumentacije, pripeme za intervju za posao;
 • časovi rada na kompjuteru koji korisnicima daju priliku da nauče da koriste razne kompjuterske programe, što može biti relevantno za njihovo buduće zaposlenje;
 • pomoć i posredovanje u obezbeđivanju dostupnosti drugih usluga (poput zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, pravnih i dr.);
 • grupe podrške za zavisnike od psihoaktivnih supstanci i alkohola;
 • grupe podrške za majke i ostale članove porodice;
 • grupe samopomoći;
 • pomoć pri odlasku na lečenje (psihijatar, supstitucionalna terapija metadonom, terapijska zajednica, grupe anonimnih alkoholičara i slično)

Sam postupak uspostavljanja apstinencije nije dovoljan za potpuni oporavak osobe koja se nalazi u problemu zavisnosti. Resocijalizacija ili povratak u društvo je jedan od najvažnijih koraka u procesu oporavka i preduslov za potpunu slobodu od zavisnosti i samostalan život i rad. Nažalost, često je zanemarena. Višegodišnje iskustvo u radu sa osobama u problemu zavisnosti je pokazalo da je jedna od glavnih prepreka pri ponovnom povratku u društvo nezaposlenost.

Prepoznavši nedostatak u sistemima podrške koji je usmeren prema ovoj ciljnoj grupi, kako institucijalnom tako i vaninstitucijalnom, Udruženje Izlazak se okrenulo ka konceptu socijalnog preduzetništva sa ciljem da svoj socijalni angažman i dobrotvorni rad bazira na  samoodrživim preduzetničkim rešenjima.

Udruženje Izlazak je od 2014. godine počelo sa pružanjem usluga koje donose prihod i do današnjeg dana, kroz unapređenje postojećih i razvijanje novih usluga koje pruža lokalnoj i široj zajednici, udruženje ima za cilj integraciju radnika u nepovoljnom položaju što je jedna od vrednosti na kojoj zasniva svoje funkcionisanje.

Usluge koje pružamo

Stari nameštaj

Odvozimo i prodajemo polovni nameštaj i stare stvari. Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu polovnog nameštaja ili želite da donirate polovni nameštaj i stare stvari, pozovite nas ili nam pišite. U cilju samoodrživosti, stare stvari, nakon popravke i sređivanja, prodajemo u našoj prodavnici. Za sve informacije i aktuelnosti posetite našu Facebook stranicu ili web stranicu  https://namestajizlazak.izlazak.org/ 

061 1884 777

Selidbe i transport

Pored prodaje i odvoženja nepotrebnog polovnog nameštaja, pružamo komercijalne i kancelarijske usluge  preseljenja sa demontažom i montažom nameštaja.                                                                  061 1884 777

Biti osoba koja je iskusila beskućništvo samo po sebi  je dovoljno frustrirajući položaj. Neizvesnost u vezi vlastite budućnosti za osobu se možda najbolje odražava u pitanju “Gde ću biti sutra?“.

Ljudi se zapravo retko zapitaju: Šta je ljude nateralo da postanu beskućnici?

Najčešćim uzrocima beskućništva se smatra gubitak posla ili mesta stanovanja, problemi i nasilje u porodici, psihička ili mentalna bolest, loše zdravstveno stanje, ratne okolnosti, izlazak iz zatvora, male penzije. Sve ovo ukazuje da se, zapravo, radi o jednoj od socijalno najisključenijih grupa.

Jedini prihvatni centar za beskućnike u Beogradu ne može ni približno da odgovori na potrebe jer su smeštajni kapaciteti nedovoljni.

Nešto manje od 40% korisnika prihvatilišta ima problema sa drogom ili alkoholom što je ujedno bio jedan od razloga zbog kojih je Udruženje Izlazak 2014. godine usmerilo svoje delovanje i socijalni angažman  u rad sa ovom ciljnom grupom.

Cilj Udruženja Izlazak je da osnaži odnosno „postavi na noge“ ukoliko za to postoji mogućnost ili pomoći u datoj situaciji na najbolji mogući način što je bio i jedan od razloga za pokretanja dnevnog kluba.

U dnevnom klubu osobe koje su iskusile beskućništvo mogu:

 • da se obriju i istuširaju
 • da se ošišaju
 • da operu i osuše garderobu
 • da dobiju kafu, čaj ili pecivo
 • da telefoniraju ili koriste internet
 • da igraju društvene igre
 • da se informišu i savetuju
 • da dobiju psihosocijalnu ili duhovnu podršku
 • da dobiju pomoć pri traženju posla ili pisanja CV-a

Većina bivših osuđenih lica suočava se sa raznim izazovima u svom socijalnom prilagođavanju, koji mogu uključivati narušene porodične odnose, stigmatizaciju zajednice, nedostatak obuke za posao,  neadekvatan pristup lečenju od droga i alkohola i dr.  Sve to skupa može imati posledični negativni uticaj na njihovu sposobnost da pronađu stabilan posao ili stanovanje, povratak formalnom obrazovanju, kao i izgradnju ili obnovu individualnog i socijalnog kapitala.

Ako ne dobiju adekvatnu pomoć za suočavanje sa ovim problemima, rizikuju da budu upleteni u začarani krug neuspele socijalne integracije, recidiva i socijalne isključenosti.

Udruženje Izlazak je jedna od šest organizacija na teritoriji Srbije koja učestvuje u pilot projektu mentorskog programa za podršku i mentorskog prihvata bivših osuđenih lica. Ovaj program, naslonjen na tretmanski rad sprovođen u zatvoru, bi trebao da odgovori na potrebe bivših osuđenih lica neposredno po izlasku na slobodu. Na taj način bivše osuđeno lice ima sveobuhvatnu podršku za što bolju reintegraciju i sprečavanje recidiva.

Savetovalište

Besplatno i anonimno

Srbija

0800 104 100

POTRAŽI POMOĆ
Zakaži
UČINI PRVI KORAK KA OPORAVKU!
Potraži više informacija
NAŠI SAVETNICI VAM STOJE NA RASPOLAGANJU

Korisne informacije

PROŠIRITE SVOJE ZNANJE O SVETU ZLOUPOTREBE DROGA

Zloupotreba Marihuane

Tinejdžeri i droge

Zloupotreba Amfetamina

Zloupotreba Heroina

Koncept oporavka

Da li sam ovisan?

Aktuelne vesti

BUDITE U TOKU SA NAJNOVIJIM INFORMACIJAMA

U prvoj deceniji 21. vijeka, sa više strana se čuo apel ...

Koji su najefikasniji tretmani za pojedince sa problemom zloupotrebe kanabisa? Kako ...

Politoksikomanija je značajan faktor rizika kod predoziranja Iako je epidemija zavisnosti ...

Akteri u borbi protiv zloupotrebe droga

U ovom segmentu možete pronaći informacije o organizacijama i institucijama koje pružaju pomoć i podršku osobama i porodicama pogođenim problemom zloupotrebe droga.

Pronađite pomoć u Vašoj lokalnoj zajednici i učinite prvi korak ka oporavku. 

Naše aktivnosti

KREIRAMO SISTEME BRIGE ORIJENTISANE KA OPORAVKU

Povodom obeležavanja novembra – meseca borbe protiv bolesti zavisnosti, Udruženje Izlazak ...

Udruženje Izlazak je uz podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade ...

U okviru studijske posete, posetili smo ženski rehabilitacioni centar “Novi život” ...

Šta poznati misle o oporavku?