O projektu

Biram Oporavak

Projekat Biram Oporavak je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe droga u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Partnerske organizacije Proslavi Oporavak iz Sarajeva, Izlazak iz Beograda, te Preporod iz Nikšića su se odlučile na realizaciju ovog projekta, jer su uočile nedostatake u sistemima podrške i tretmana ne samo marginalizovanoj grupi zavisnika i oporavljenih zavisnika, nego i deci i svih onih koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici. 

Glavni cilj projekta je povećati mogućnost integracije u društvo za ranjive i marginalizovane grupe pogođene problemom zavisnosti, te unaprediti odgovore društva na potrebe ovih skupina.

Kako mi to radimo

Sve vodi ka oporavku

Pozivanjem besplatne telefonske linije 0800 104 100 možete:

 • direktno pristupiti savetnicima za problematiku zloupotrebe droga
 • informisati se o procesu oporavka od zavisnosti
 • dobiti podršku i smernice za ulazak u proces oporavka od zavisnosti
 • dobiti podršku i savet na koji način da se ponašate prema bliskoj osobi koja konzumira drogu
 • informisati se o štetnim efektima različitih droga
 • dobiti informacije o institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjem zavisnosti u vašem gradu
 • dobiti više informacija o uslugama koje pružamo
 • zakazati razgovor u našem savetovalištu za problematiku zloupotrebe droga

Garantiramo vam anonimnost pri svakom pozivu.

Savetovanje je namenjeno osobama koje imaju problem sa zavisnošću ili eksperimentišu sa konzumiranjem droga, a žele da prestanu sa konzumiranjem i naprave promenu u svom životu. Individualno savetovanje obuhvata:

 • individualno savetovanje na nedeljnom nivou
 • izradu individualnog plana oporavka
 • uključivanje članova porodice i bliskih osoba u proces oporavka 
 • individualno savetovanje i podrška u procesu reintegracije u društvo za osobe koje su se vratile sa lečenja/terapijske zajednice

Program rada sa klijentima i njihovim porodicama temelji se na principima multidimenzionalne porodične terapije i prilagođen je potrebama svakog pojedinačnog korisnika usluga. 

Ispravna motivacija i pravilan odabir institucije u kojem se započinje tretman su bitan faktor na samom početku procesa oporavka. Preko našeg savetovališta možete:

 • pripremiti se za prvi razgovor sa institucijom/terapijskom zajednicom u koju idete
 • dobiti informaciju o programu te institucije
 • postaviti pravilna očekivanja od tretmana u koju ulazite
 • uključiti ostatak porodice u razumevanje samog tretmana

Naše Udruženje pruža podršku zavisnicima i njihovim porodicama tokom celog procesa oporavka, od prvog poziva pa sve do posttretmanskog procesa i resocijalizacije.

Grupe podrške su sastavni deo procesa oporavka od zavisnosti, te su od velikog značaja i koristi bez obzira na vrstu zavisnosti. One predstavljaju sigurno okruženje u kojem članovi dele svoja lična iskustva bez straha od osude i pritiska okoline. Benefiti koji nastaju ucešćem na grupama podrške:

 • upoznavanje osoba koje takođe žele život bez droge
 • saznanje o tome da niste sami
 • učenje novih veština (npr. nošenje sa žudnjom, različitim emocijama)
 • podrška tokom emocionalno teških životnih razdoblja
 • stvaranje odgovornosti za svoje postupke

 Grupe podrške se održavaju u unapred određenom terminu. Trenutno su aktivne dve grupe:

 • Grupa podrške za žene (majke, supruge, bliske osobe)
 • Grupa podrške za osobe u resocijalizaciji
 • Grupa podrške za osobe sa problemom zavisnosti.

Korisnici Dnevnog centra su marginalizovanje grupe koje (zlo)upotrebljavaju drogu ili su zavisni od droga, uključujući: mlade, žene, osobe u procesu resocijalizacije, osobe bez sigurnog/stalnog mesta za život (beskućnici), osobe koje imaju dualnu dijagnozi i različite poteškoće sa mentalnim zdravljem uzrokovane upotrebom droga.

U Dnevnom Centru se pružaju sledeće usluge:

 • psiho-socijalna podrška
 • edukacija o sticanju osnovnih životnih veština kroz individualno-savetodavni rad ili drugih edukativnih aktivnosti;
 • radionice na temu pisanja radne biografije, motivacionog pisma, pripreme odgovarajuće dokumentacije, pripeme za intervju za posao;
 • časovi rada na kompjuteru koji korisnicima daju priliku da nauče da koriste razne kompjuterske programe, što može biti relevantno za njihovo buduće zaposlenje;
 • pomoć i posredovanje u obezbeđivanju dostupnosti drugih usluga (poput zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, pravnih i dr.);
 • grupe podrške za zavisnike od psihoaktivnih supstanci i alkohola;
 • grupe podrške za majke i ostale članove porodice;
 • grupe samopomoći;
 • pomoć pri odlasku na lečenje (psihijatar, supstitucionalna terapija metadonom, terapijska zajednica, grupe anonimnih alkoholičara i slično)

Sam postupak uspostavljanja apstinencije nije dovoljan za potpuni oporavak osobe koja se nalazi u problemu zavisnosti. Resocijalizacija ili povratak u društvo je jedan od najvažnijih koraka u procesu oporavka i preduslov za potpunu slobodu od zavisnosti i samostalan život i rad. Nažalost, često je zanemarena. Višegodišnje iskustvo u radu sa osobama u problemu zavisnosti je pokazalo da je jedna od glavnih prepreka pri ponovnom povratku u društvo nezaposlenost.

Prepoznavši nedostatak u sistemima podrške koji je usmeren prema ovoj ciljnoj grupi, kako institucijalnom tako i vaninstitucijalnom, Udruženje Izlazak se okrenulo ka konceptu socijalnog preduzetništva sa ciljem da svoj socijalni angažman i dobrotvorni rad bazira na  samoodrživim preduzetničkim rešenjima.

Udruženje Izlazak je od 2014. godine počelo sa pružanjem usluga koje donose prihod i do današnjeg dana, kroz unapređenje postojećih i razvijanje novih usluga koje pruža lokalnoj i široj zajednici, udruženje ima za cilj integraciju radnika u nepovoljnom položaju što je jedna od vrednosti na kojoj zasniva svoje funkcionisanje.

Usluge koje pružamo

Stari nameštaj

Odvozimo i prodajemo polovni nameštaj i stare stvari. Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu polovnog nameštaja ili želite da donirate polovni nameštaj i stare stvari, pozovite nas ili nam pišite. U cilju samoodrživosti, stare stvari, nakon popravke i sređivanja, prodajemo u našoj prodavnici. Za sve informacije i aktuelnosti posetite našu Facebook stranicu ili web stranicu  https://namestajizlazak.izlazak.org/ 

061 1884 777

Selidbe i transport

Pored prodaje i odvoženja nepotrebnog polovnog nameštaja, pružamo komercijalne i kancelarijske usluge  preseljenja sa demontažom i montažom nameštaja.                                                                  061 1884 777

Biti osoba koja je iskusila beskućništvo samo po sebi  je dovoljno frustrirajući položaj. Neizvesnost u vezi vlastite budućnosti za osobu se možda najbolje odražava u pitanju “Gde ću biti sutra?“.

Ljudi se zapravo retko zapitaju: Šta je ljude nateralo da postanu beskućnici?

Najčešćim uzrocima beskućništva se smatra gubitak posla ili mesta stanovanja, problemi i nasilje u porodici, psihička ili mentalna bolest, loše zdravstveno stanje, ratne okolnosti, izlazak iz zatvora, male penzije. Sve ovo ukazuje da se, zapravo, radi o jednoj od socijalno najisključenijih grupa.

Jedini prihvatni centar za beskućnike u Beogradu ne može ni približno da odgovori na potrebe jer su smeštajni kapaciteti nedovoljni.

Nešto manje od 40% korisnika prihvatilišta ima problema sa drogom ili alkoholom što je ujedno bio jedan od razloga zbog kojih je Udruženje Izlazak 2014. godine usmerilo svoje delovanje i socijalni angažman  u rad sa ovom ciljnom grupom.

Cilj Udruženja Izlazak je da osnaži odnosno „postavi na noge“ ukoliko za to postoji mogućnost ili pomoći u datoj situaciji na najbolji mogući način što je bio i jedan od razloga za pokretanja dnevnog kluba.

U dnevnom klubu osobe koje su iskusile beskućništvo mogu:

 • da se obriju i istuširaju
 • da se ošišaju
 • da operu i osuše garderobu
 • da dobiju kafu, čaj ili pecivo
 • da telefoniraju ili koriste internet
 • da igraju društvene igre
 • da se informišu i savetuju
 • da dobiju psihosocijalnu ili duhovnu podršku
 • da dobiju pomoć pri traženju posla ili pisanja CV-a

Većina bivših osuđenih lica suočava se sa raznim izazovima u svom socijalnom prilagođavanju, koji mogu uključivati narušene porodične odnose, stigmatizaciju zajednice, nedostatak obuke za posao,  neadekvatan pristup lečenju od droga i alkohola i dr.  Sve to skupa može imati posledični negativni uticaj na njihovu sposobnost da pronađu stabilan posao ili stanovanje, povratak formalnom obrazovanju, kao i izgradnju ili obnovu individualnog i socijalnog kapitala.

Ako ne dobiju adekvatnu pomoć za suočavanje sa ovim problemima, rizikuju da budu upleteni u začarani krug neuspele socijalne integracije, recidiva i socijalne isključenosti.

Udruženje Izlazak je jedna od šest organizacija na teritoriji Srbije koja učestvuje u pilot projektu mentorskog programa za podršku i mentorskog prihvata bivših osuđenih lica. Ovaj program, naslonjen na tretmanski rad sprovođen u zatvoru, bi trebao da odgovori na potrebe bivših osuđenih lica neposredno po izlasku na slobodu. Na taj način bivše osuđeno lice ima sveobuhvatnu podršku za što bolju reintegraciju i sprečavanje recidiva.

Savetovalište

Besplatno i anonimno

Srbija

0800 104 100

POTRAŽI POMOĆ
Zakaži
UČINI PRVI KORAK KA OPORAVKU!
Potraži više informacija
NAŠI SAVETNICI VAM STOJE NA RASPOLAGANJU

Korisne informacije

PROŠIRITE SVOJE ZNANJE O SVETU ZLOUPOTREBE DROGA

Zloupotreba Marihuane

Tinejdžeri i droge

Zloupotreba Amfetamina

Zloupotreba Heroina

Koncept oporavka

Da li sam ovisan?

Aktuelne vesti

BUDITE U TOKU SA NAJNOVIJIM INFORMACIJAMA

Ključni detalji: Psihotični poremećaji su ozbiljna stanja mentalnog zdravlja. Oni proizvode ...

Kod ovisnosti, recidiv se javlja kada osoba nastavi s upotrebom droga ...

Uz individualnu terapiju i potpunu detoksikaciju, grupna terapija je jedan od ...

Akteri u borbi protiv zloupotrebe droga

U ovom segmentu možete pronaći informacije o organizacijama i institucijama koje pružaju pomoć i podršku osobama i porodicama pogođenim problemom zloupotrebe droga.

Pronađite pomoć u Vašoj lokalnoj zajednici i učinite prvi korak ka oporavku. 

Naše aktivnosti

KREIRAMO SISTEME BRIGE ORIJENTISANE KA OPORAVKU

Udruženje za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava ...

Šta poznati misle o oporavku?