Zloupotreba kristal meta

Štetnosti upotrebe kristal meta

 

Šta je kristal meth?

Kristal met je ilegalna, kristalna forma metafetamina. Imena po kojima je prepoznatljiv met su: staklo, kristal, kvarc.

Farmaceutski metamfetamin se koristi u lekovima koji leče hiperaktivni poremećaj deficita pažnje (ADHD) i u slučajevima teške gojaznosti.

Kristalna forma metamfetamina – kristal met kao droga s ulice – nema medicinske upotrebe, nego se isključivo koristi u rekreacione svrhe. Zloupotreba kristal meta može dovesti do teže psihološke i fizičke zavisnosti.

Zloupotreba kristal meta kod tinejdžera

Adolescenti su posebno izloženi riziku od zloupotrebe kristal meta. Ljudski mozak  nastavlja da se razvija do sredine 20-tih i snažne droge poput metamfetamina mogu imati veliki uticaj na razvoj mozga.

Tinejdžeri mogu takođe biti nesvesni rizika. Ustvari, iako su mnogi mladi korisnici upoznati sa zdravstvenim rizicima i posledicama koje im donosi korišćenje meta, oni još uvek smatraju korišćenje meta pozitivnijim od korišćenja heroina, kreka ili kokaina. Edukacija o drogama poput kristal meta i opasnostima koje donosi njegova zloupotreba je važan deo prevencije. Razgovor sa vašim tinejdžerima o rizicima koji su povezani sa korišćenjem meta, može prevenirati rano korišćenje odnosno zloupotrebu.

Kako izgleda zloupotreba kristal meta?

Kristalni metamfetamin je stimulator centralnog nervnog sistema. On je beli kristalni prah bez mirisa. Najčešće se ušmrkava, ali takođe se može uneti pušenjem, oralno ili intravenozno.

Znakovi i simptomi

Kristal met je snažan stimulans. Bez obzira na način primene da li se ubrizgava, puši ili udiše, pojedinac će osetiti brzi početak njegovog učinka.

Fizički simptomi

Pod uticajem meta pojedinac se susreće sa većim brojem simptoma:

 • Povećana telesna aktivnost,
 • Povišeni krvni pritisak i brzina disanja,
 • Povišena telesna temperatura,
 • Proširene zenice,
 • Jako znojenje,
 • Gubitak apetita,
 • Paranoja ili razdražljivost,
 • Prolazna euforija,
 • Nepredvidivo ponašanje,
 • Ponavljanje besmislenih zadataka,
 • Mučnina, povraćanje, dijareja,
 • Suva usta, loš dah,
 • Nekontrolirano škripanje zubima.

Neki drugi zabrinjavajući znakovi zloupotrebe metafetamina uključuju:

 • Nasilničko ponašanje,
 • Respiratorne poremećaje,
 • Učestalo povišen broj otkucaja srca što može dovesti do srčanog udara.

Psihološki simptomi

Efekti rekreativnog korišćenja kristal meta su veoma snažni i mogu dovesti do psihičke i fizičke zavisnosti.

Kristal met deluje tako što utiče na komunikacijska hemijska jedinjenja – dopamin, norepinefrin i serotonin u mozgu i aktivira kardiovaskularni i centralni nervni sistem. Korisnici postaju ekstremno brzo zavisni o metamfetaminu zbog navale dopamina u mozak. Kao što znate, dopamin je neurotransmiter koji igra ključnu ulogu u kretanju tela, emocijama i osećaju zadovoljstva i bola.

Zavisnici od kristal meta se u početku osećaju sigurni i snažni, sa neograničenom energijom, povećanom produktivnošću, poboljšanjem seksualne aktivnosti i smanjenim apetitom.

Pošto početni efekti euforije izblede, dolazi do preokreta na loše sa hroničnom zloupotrebom koja dovodi do ozbiljnih i neposrednih negativnih posledica poput:

 • Depresije,
 • Mentalne konfuzije, psihoze i paranoje,
 • Anksioznosti,
 • Umora.

Oporavak

Tok procesa oporavka od zloupotrebe metamfetamina može imati više oblika, zavisno od potreba pojedinca. Prva faza – detoksikacija je poželjan proces ukoliko postoji nadzor od strane stručnog medicinskog osoblja.

Prekid uzimanja kristal meta može biti veoma neugodan, a ponekad može izazvati i depresivne epizode, pa su shodno tome i rizici visoki tokom perioda akutnog detoksa.

Akutni simptomi zloupotrebe često su tretirani lekovima kako bi ublažili nelagodu nuspojava i apstinencije.

Korišćenje kristal meta i zavisnost teško je kontrolisati zbog visokog nivoa prestanka korišćenja i povratka, teške žudnje koja nose probleme sa mentalnim zdravljem (to uključuje depresiju i psihozu) i nesposobnosti korisnika da iskuse zadovoljstvo u nedostatku droge.

Moderni programi tretmana koriste različite oblike savetovanja ili terapije za rešavanje pitanja oko zloupotrebe i zavisnosti. Tretmani koje su se pokazali kao delotvorni su:

 • Rezidencijalni rehabilitacioni centri,
 • Kognitivno bihevioralna ili realitetna terapija – ispituje ulogu zloupotrebe droga u životu pacijenta, takođe razvija veštine kako da se izbegne povratak ponovnom korišćenju, edukaciju o zavisnostima, edukaciju o prevenciji povratka u zavisnost,
 • Grupe samopomoći.

Biti zavisan od kristal meta je teško stanje. Vreme je. Nazovite nas. Naši savetnici vas mogu usmeriti na servise gde možete da započnete vaš oporavak. Potraži pomoć!