Zloupotreba kokaina

Stvarne posljedice upotrebe kokaina

 

Šta je kokain?

Kokain je vrsta droge koja povećava nivo dopamina u mozgu. Dopamin je neurotransmiter povezan sa “euforičnim” emocijama, regulacijom pokreta i procesiranjem nagrade (savršeni krug navike = znak ili okidač, rutinska radnja ili delovanje). Takođe je povezan sa znatnim rizikom od razvijanja zavisnosti ili zloupotrebe, što dovodi do povećanog rizika od:

 • Psihičkih poremećaja,
 • Bolesti,
 • Smrti.

Kokain je privlačan kao supstanca zbog percipiranih pozitivnih učinaka na raspoloženje, motivaciju i energiju. Može se konzumirati pušenjem, šmrkanjem ili intravenozno (ubrizgavanjem).

Tinejdžeri i zloupotreba kokaina

Zloupotreba kokaina je relativno česta pojava među adolescentima. U ranijoj dobi zloupotreba povećava rizik od razvijanja zavisnosti, te zakonskih i psihijatrijskih problema kasnije u životu.

Da biste sprečili zloupotrebu droga kod vaših tinejdžera jako je bitno da razgovarate sa njima. Pobrinite se da razumeju opasnost nelegalnih droga i lekova na recept i vodite računa o njihovom ponašanju, prijateljima i naglim promenama.

Kako kokain izgleda i miriše?

Možda se brinete da neko iz vaše porodice ili vašeg okruženja koristi kokain, ali ne znate kako da prepoznate to. U većini slučajeva kokain je beli prah, nema poseban miris, ali možete ga prepoznati po mirisu dima kad se puši.

Znakovi i simptomi

Fizički simptomi

Konzumiranje kokaina može izazvati aritmiju i srčani udar, što može biti fatalno. Ostali fizički simptomi uključuju:

 • Upalu srčanog mišića,
 • Prskanje aorte, glavne arterije koja vodi od srca,
 • Ozbiljno pogoršanje zdravlja i kvaliteta života zbog smanjene srčane funckije ili drastičnog gubitka krvi.

Zastoj srca izazvan kokainom povećava rizik od moždanog udara ili oštećenja mozga zbog isprekidanog dotoka krvi u mozak. Zloupotreba ove droge je povezana i sa oštećenjem bubrega, jer dugotrajna upotreba izaziva zapaljenje važnih mikrostruktura.

Tipični znakovi i simptomi konzumiranja takođe uključuju:

 • Povećanu razdražljivost,
 • Izlive entuzijazma,
 • Nesanicu,
 • Hiperaktivnost,
 • Curenje ili krvarenje iz nosa,
 • Mišićne tikove,
 • Promene u koncentraciji ili fokusu.

Psihološki simptomi

Promene u mozgu

Zloupotreba kokaina vremenom izaziva promene u biohemiji mozga. Ove promene su povezane sa povećanom željom za kokainom i bihevioralnim  abnormalnostima koje uključuju:

 • Neuobičajno nepravilno ponašanje (može da rezultira u nenamernim traumama stečenim u nesrećama),
 • Psihotične simptome,
 • Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje.

Čak i korisnici koji ponekad koriste kokain rizikuju neurološka oštećenja. “Rekreativna” upotreba je povezana sa smanjenom kontrolom ponašanja, pokreta, reagovanja na stimunalse iz okoline i izvršavanja svakodnevnih aktivnosti. Dugoročno, kokain uzrokuje kognitivne poteškoće, poremećaje pažnje i otežan proces donošenja odluka.

Ostali rizici

Drugi rizici uključuju bolesti koje se prenose krvlju kao što su HIV ili hepatits C zbog intraveozne upotrebe kokaina korišćenjem istih ili nesterilisanih igala.

Oporavak

Proces oporavka od zavisnosti od kokaina traži procenu stanja pacijenta zavisno od količine uzimanja. Koraci unutar procesa uključuju postizanje apstinencije, izbegavanje stvaranja druge zavisnosti i poboljšavanje mentalnog zdravlja zavisnika, kao i lečenje depresije i anksioznosti.

Moderni programi tretmana koriste različite oblike savetovanja ili terapije za rešavanje pitanja oko zloupotrebe i zavisnosti. Tretmani koji su se pokazali kao efikasni su:

 • Rezidencijalni rehabilitacioni centri;
 • Kognitivno bihevioralna ili realitetna terapija – ispituje ulogu zloupotrebe droga u životu pacijenta, razvija veštine kako da se izbegne povratak ponovnom korišćenju, kao i edukaciju o zavisnostima i edukaciju o prevenciji povratka u zavisnost;
 • Grupe samopomoći.

Ako ste svesni da dalja konzumacija kokaina donosi posledice koje ne možete sami da prevaziđete – nazovite. Vreme je. Naši savetnici mogu da vam pruže pomoć u pronalaženju programa lečenja koji vam je potreban. Potraži pomoć!