Zloupotreba Metadona

Lečenje metadonom

 

Da li je metadon štetan?

Tretman zloupotrebe opijata često zahteva drugi opijat kao meru podrške kada pacijent prestane da uzima supstancu od koje je zavisan. Metadon je lek sa produženim delovanjem pa se koristi u cilju smanjenja intenzivnog nagona za nastavkom traženja i zloupotrebe ilegalnih opijata kao što je heroin.

Metadon je lek koji se dobija na recept, a propisuje ga stručno medicinsko osoblje. Zloupotreba metadona je jako rasprostranjena i sa sobom nosi određene rizike. Iako metadon ne proizvodi opijenost na isti način kao heroin, može se zloupotrebljavati da izazove iste efekte kao i većina opijata: sedaciju/smirenost, opuštanje i smanjenje teskobe.

Metadon ima potencijal da bude štetan i zloupotrebljen jer u svojoj suštini on samo sprečava pojavljivanje apstinencijalne krize. Simptomi zavisnosti, koji su i psiho-fizičke prirode, ovim putem ne mogu biti u adekvatnoj meri tretirani. S druge strane, metadon kao jedan od primarnih odgovora na opijatsku zavisnost pomaže ljudima u stabilizaciji njihove zavisnosti gde je ciljna grupa manje izložena predoziranju i zarazi sa krvlju prenosivih bolesti (HIV, HEP C).

Metadon nije isto što i mephedron ili meth koji pripadaju drogama iz klase stimulansa.

Kratkotrajni efekti metadona

Kratkotrajni efekti metadona mogu da uključuju ​​sledeće:

 • Osećaj euforije,
 • Sedaciju/smirenost,
 • Pospanost,
 • Opuštenost.

Efekti metadona su slični efektima heroina, ali manje intenzivni i dugotrajniji (učinci mogu trajati do 24 sata, a efekti heroina traju oko 2-3 sata).

Nuspojave

Efekat metadona usporava reakcije što čini da osoba izgleda više letargično, a njeni pokreti su više usporeni.

Takođe, može doći i do naglih promena raspoloženja, posebno kada je u telu količina metadona niska. To može uključivati razne simptome od depresije do manije, uključujući i sva stanja između što  može biti pritisak na zdravlje i odnose sa ljudima.

Druge nuspojave uključuju:

 • Utačkane zenice oka,
 • Respiratornu depresiju,
 • Mučninu.

Simptomi predoziranja uključuju:

 • Otežano disanje /plitko disanje,
 • Hipotenziju (niski krvni pritisak),
 • Trzanje mišića,
 • Mučninu i povraćanje,
 • Cijanozu (plavkasti nokti i usne)m
 • Komu.

Posebna opasnost od predoziranja može nastupiti usled konzumiranja metadona i drugih opijata, lekova i alkohola.

Nemojte čekati ako vidite znakove predoziranja metadonom. Odmah zatražite pomoć!

Dugotrajni efekti metadona

Zavisnost od metadona

Mnogo ljudi umire zbog zloupotrebe ovog leka svake godine, a to se često događa kada se on pomeša s drugim supstancama, uključujući alkohol i benzodiazepine.

Osim toga, dugotrajne posledice zloupotrebe metadona su gotovo jednako loše kao i one od heroina. Metadon izaziva i oštećenje moći rasuđivanja, a takođe može dovesti do srčanih problema, baš kao i drugi opijati.

Metadon sam po sebi, zbog toga što su efekti tako slični heroinu, izaziva zavisnost, iako se koristi kao najveći odgovor u tretiranju zavisnosti od heroina. Zloupotreba metadona i uzimanje u većim i nepropisnim količinama takođe izaziva zavisnost.

Oporavak

Prekid uzimanja metadona je proces koji se najčešće odvija u tri stadijuma. Obično osobe počinju s visokom dozom koja se postepeno smanjuje po 5 mg. To osigurava spor, ali olakšavajući proces prekida uzimanja metadona. U svakom slučaju doći će do negativnih posledica izazvanih prekidom uzimanja metadona, ali to neće biti tako neugodno kao što bi bilo da se terapija naglo prekine.

Kako se doze smanjuju, započinje se sa vidom psihosocijalnog tretmana koji može biti u više oblika. Kognitivno bihevioralna ili realitetna terapija pomažu da zavisnik izgradi mehanizme koji bi osigurali da se ne započne ponovo sa zloupotrebom metadona ili nekog drugog opijata u budućnosti. Drugi oblici psiho-socijalnog tretmana sadrže motivacione razgovore u smislu uključivanja korisnika u proces rehabilitacije i resocijalizacije.

Mnogo ljudi po završetku supstitucijske terapije poput metadona odlazi na rehabilitacione programe na kontinuirano lečenje. Rezidencijalni rehabilitacioni centri sprovode programe koji su bazirani na potrebama pojedinaca kroz oporavak. To omogućava da se spoljašnje smetnje eliminišu i da oporavak od zavisnosti bude primarni fokus. Rezidencijalni rehabilitacioni programi lečenja zahtevaju od vas da živite u njihovim prostorijama za vreme trajanja lečenja, zavisno od programa tog centra. Tokom boravka vaši dani će u potpunosti biti fokusirani na vaš oporavak. Tipičan dan može uključivati ​​grupnu terapiju, indvidualnu terapiju, rekreativne aktivnosti dizajnirane da vam pomognu da naučite kako da funkcionišete bez droge, edukativne grupe vezane za zavisnost, treninge za sticanje veština, tehnike za prevenciju recidiva, kao i određene verske službe.

Da biste pronašli odgovarajući tretman, nazovite nas! Savetnici za upravljanje procesom oporavka vas mogu ohrabriti da je moguće prevazići zavisnost. Oni vam mogu ponuditi podršku i smernice u pronalaženju pravog programa za vas. Vreme je. Potraži pomoć!