Zloupotreba heroina

Heroin – štetnost i posledice

 

Šta je heroin?

Heroin je supstanca koja je ilegalna i vrlo brzo izaziva zavisnost. Supstanca se dobija iz opijuma iz biljke maka (lat. Papaver somniferum) pre nego što je rafinisana u morfijum i dalje hemijski modifikovana u heroin. Uprkos zasluženoj negativnoj reputaciji zbog visokog rizika od zavisnosti, heroin je i dalje jedna od najčešće korišćenih droga u našem regionu.

Heroin se prodaje i koristi u raznim oblicima poput belog ili smeđeg praha, ili crne lepljive supstance (katranski heroin). Ovi različiti oblici heroina mogu se pušiti, ušmrkavati ili ubrizgavati ispod kože, u mišić ili direktno u venu.

Bez obzira na način upotrebe ili tehniku, deluje snažno i vrlo brzo.

Zašto ljudi koriste heroin?

Heroin se zloupotrebljava zbog trenutnog zadovoljstva koje može uključivati:

 • Topao, smiren osećaj,
 • Snažan usporen osećaj u rukama i nogama,
 • Povećan osećaj blagostanja i samopouzdanja.

Kako izgleda zloupotreba heroina?

Sumnjate da neko u Vašoj porodici ili Vašem okruženju koristi heroin, ali niste sigurni na šta da obratite pažnju. Pripazite na predmete koji su inače povezani sa upotrebom heroina, poput kašika, upaljača i špriceva. Posebno obratite pažnju na smotane novčanice i ostatke heroinskog praha na stolovima.

Znaci i simptomi

Znaci i simptomi zloupotrebe heroina zavise od toga koliko se često koristi, u kojoj količini i koliko dugo.

Fizički simptomi

Simptomi koji se pojavljuju odmah posle konzumacije:

 • Mučnina,
 • Povraćanje,
 • Svrab,
 • Suva usta.

Nakon neposrednog dejstva heroina i nekih simptoma koji se pojavljuju odmah, drugi simptomi koji počinju da se pojavljuju nakon konzumacije uključuju:

 • Usporavanje tela, manje aktivnosti i budnosti,
 • Pospanost i spavanje po nekoliko sati,
 • Maglovito stanje svesti,
 • Usporeno disanje,
 • Usporeni rad srca,
 • Prekomernu pospanost, često „kljucanje“ (kratkotrajno padanje u san).

Zbog kontinuirane i dugotrajne upotrebe tokom određenog vremenskog perioda, osoba koja zloupotrebljava heroin pokazuje i druge prateće znakove kao što su:

 • Tragovi igle i modrice od uboda,
 • Problemi sa kožom kao što su apcesi i infekcije,
 • Srčane probleme,
 • Bolesti jetre i bubrega,
 • Smanjene i sužene vene usled dugotrajnog intravenskog ubrizgavanja.

Fizička zavisnost je stanje u kojem telo zahteva heroin da normalno funkcioniše. Simptomi koji se javljaju u apstinencijalnim krizama pojavljuju se čim se oseti nedostatak heroinske supstance u telu.

Psihološki simptomi

Fizička zavisnost, visok nivo tolerancije i jaka psihička zavisnost najsigurniji su ishodi koji slede nekome ko počinje da koristi heroin.

 • Psihičku zavisnost karakteriše povećana želja za ponovnim uzimanjem, iako su problemi korišćenja već vidljivi;
 • Toleranciju karakteriše potreba za većom količinom supstance, većom čistoćom i različitim načinima upotrebe (prelazak sa ušmrkavanja na ubrizgavanje) da bi se osetio isti rezultat;
 • Neželjeni socijalni problemi;
 • Problematične veze;
 • Gubitak posla;
 • Finansijski problemi i problemi sa zakonom.

Dugoročne posledice konzumiranja

Zloupotreba heroina povezana je sa dugoročnim zdravstvenim posledicama kao što su:

 • Povećan rizik od zaraznih bolesti, uključujući HIV/AIDS i hepatitis;
 • Dugoročni problemi sa mentalnim zdravljem poput depresije i promena u ponašanju;
 • Problemi sa reproduktivnim organima kao što su seksualna disfunkcija i odsustvo menstrualnih ciklusa;
 • Oštećeni nosni septum usled šmrkanja heroina.

Žene koje u  trudnoći koriste heroin izlažu sebe i dete riziku od pobačaja, male porođajne težine deteta i apstinencijalnog sindroma novorođenčeta (NAS), što uključuje da je dete od rođenja zavisno od neke supstance i doživljava apstinencijalne krize.

Predoziranje

Možda najozbiljniji efekat heroina jeste rizik od predoziranja, pre svega zbog promenljivosti čistoće supstance, kao i nedostatka informacija u vezi sa tim šta se meša u drogu i doziranjem koje je teško izmeriti.  Efekti predoziranja uključuju:

 • Usporeno disanje,
 • Usporeni rad srca,
 • Gubitak svesti,
 • Trajno oštećenje mozga,
 • Komu.

Lek nazvan naloxone – brend ime Narcan – odobren je za upotrebu u sprečavanju predoziranja.

Bez obzira na to, neki aspekti lečenja zavisnosti od heroina su dosledni:

Bihevioralna terapija –  primjenjuje se u vanbolničkim, bolničkim i stambenim uslovima, gde bihevioralna terapija deluje na podizanje svesti i vaše obrasce i na pronalaženje načina da ih promeni ka zdravijim alternativama.

Upravljanje terapijom uz pomoć lekova– metadon, buprenorfin, naltrexon i drugi lekovi se koriste u različitim fazama za pomoć u oporavku od heroina. Neki utiču na aktivaciju istih opioidnih receptora kao i heroin, dok drugi blokiraju receptore, tako da se ne osećaju efekti heroina.

Oporavak

Zbog velike psihičke i fizičke zavisnosti od heroina, proces oporavka zahteva stručnu pomoć za prevazilaženje efekata droge. Prvi izazov u oporavku od heroina su apstinencijalni simptomi koji počinju kada supstanca više nije prisutna u telu korisnika.

Simptomi apstinencije od heroina uključuju:

 • Uznemirenost i napetost živaca,
 • Rasprostranjenost bolova u kostima i mišićima,
 • Poteškoće sa spavanjem,
 • Mučninu, dijareju, povraćanje,
 • Osećaj hladnoće,
 • Snažnu želju za uzimanjem više supstanci,
 • Nekontrolisano trzanje.

Prestanak upotrebe heroina obično nije smrtonosan, ali može biti opasan i vrlo neprijatan i bolan. Strah od apstinencijalne krize, i svih pratećih fizičkih i psihičkih simptoma koji prate tu krizu, vraća zavisnike na ponovno korišćenje kako bi izbegli te simptome. U ovom slučaju, potrebna je supervizirana detoksikacija kako bi se stabilizovala upotreba heroina u ranim fazama oporavka. Tokom detoksikacije, stručno medicinsko osoblje nadgleda simptome pod uticajem lekova.

U zavisnosti od procene, zavisnik se takođe može uputiti i na programe supstitucione terapije koji su praćeni psiho-socijalnim tretmanom. Tokom supstitucione terapije koja omogućava stabilizaciju zavisnosti, mnogi pacijenti su u riziku od uzimanja drugih droga i alkohola što može dovesti do fatalnih posledica. Samo pravilna primena supstitucione terapije može doprineti boljem stanju zavisnika i napretku u procesu oporavka.

Mnogo ljudi prelaze sa programa detoksikacije ili supstitucione terapije u programe rehabilitacije  na kontinuirano lečenje. Stambeni rehabilitacioni centri sprovode programe koji se zasnivaju na potrebama pojedinaca kroz oporavak. Ovo omogućava eliminisanje spoljnih smetnji i da oporavak od zavisnosti bude primarni fokus.

Programi stambenog rehabilitacionog lečenja zahtevaju da živite u njihovim prostorijama tokom trajanja lečenja, u zavisnosti od programa tog centra. Tokom vašeg boravka dani će vam biti u potpunosti usmereni na oporavak. Tipičan dan može uključivati ​​grupnu terapiju, indvidualnu terapiju, rekreativne aktivnosti osmišljene da vam pomognu da naučite kako da funkcionišete bez droga, edukativne grupe povezane sa zavisnošću, treninge za sticanje veština, tehnike prevencije recidiva i određene verske usluge.

Sledeći korak unutar procesa oporavka bio bi ulazak u fazu resocijalizacije. Neki pacijenti se vraćaju svojim kućama, neki odlaze u novo okruženje ili žive u prelaznim institucijama gde uče o reintegraciji u društvo.

Vanbolničko savetovanje o mentalnom zdravlju, savetovanje o drogama i alkoholu i  savetodavne grupe u okviru organizacija civilnog društva mogu biti od velike pomoći tokom resocijalizacije i njihov potencijal treba iskoristiti za održavanje apstinencije od supstanci i reintegraciju u životnu okolinu. Redovno učešće na grupnim sastancima pomaže osnaživanju, tako da pojedinci održavaju apstinenciju i imaju podršku u resocijalizaciji u društvu.

Heroin oduzima živote. Vreme je. Nazovite nas kako bi zatražili pomoć za sebe ili nekoga za koga znate da uzima heroin. Izlaz postoji. Savetnici su vam na raspolaganju da vam pruže korisne informacije o mogućnostima za oporavak.