Dva poremećaja koja su usko povezana, a mogu uključivati niz drugih ...

„Zavisnost nije sport za gledaoce, na kraju cela porodica počne da ...

Tokom višedecenijskog rada u oblasti poremećaja zloupotrebe supstanci i kao osoba ...

Sistematski prikaz objavljen danas u naučnom časopisu Addiction otkrio je da ...

Istraživačica Beatriz Karlini pretražila je par sajtova lokalnih maloprodajnih radnji kanabisa ...

Oporavak od zavisnosti ima dva značajna aspekta. Vekovima je usredsređen na ...

Dobri međuljudski odnosi i društvene veze snažna su zaštita protiv lošeg ...

Pre nekoliko godina internetom je kružila zanimljiva priča koja se zvala ...

Kakav je efekat upotrebe kanabisa na pridržavanje uzimanja lekova kod pacijenata ...

Pre nekoliko godina, kada sam počeo da radim puno radno vrijeme, ...