Od juna 2022. godine, 37 američkih država usvojilo je zakone o ...

Put oporavka može biti dug i uključivati nekoliko pokušaja da bi ...

SAD se suočavaju sa krizom javnog zdravlja povezanom sa zloupotrebom psihoaktivnih ...

Pitanje na koji način opisati i kategorizovati zavisnost od droga bilo ...

Složenost zavisnosti iziskuje jednako složen pojam oporavka. Holistički, oporavak se generalno ...

Zavisnost može biti težak i naporan put za pojedinca, ali i ...

Iako istraživanja pokazuju nužnost društvenog kapitala oporavka (eng. social recovery capital) ...

Fakultet je izuzetno važan period u životima mnogih mladih ljudi. To ...

Ova kombinacija je sve učestalija, ali učimo kako da se izborimo ...

Sa sigurnošću se može reći da postoji jasna veza između traume ...