Zloupotreba Barbiturata

Zloupotreba barbiturata i sedativa

 

Šta su Barbiturati?

Barbiturati pripadaju velikoj grupi lekova koji se nazivaju sedativi i koji su se u prošlosti koristili za lečenje anksioznosti, napada i nesanice. Međutim, dugotrajna upotreba u povećanim dozama može imati ozbiljne zdravstvene posledice, pa čak i pogoršati simptome zbog kojih su barbiturati inače propisani kao lek.

Postoje različite vrste barbiturata koji su kategorisani po tome koliko brzo deluju i koliko dugo ostaju u organizmu pojedinca. Iako su ranije barbiturati često bili propisivani za lečenje anksioznosti i poremećaja koji izazivaju napade, a kao preanastetici, njihova upotreba je znatno smanjena od 1970. godine. Benzodiazepini, određeni antidepresivi i antikonvulzivni lekovi zamenili su barbiturate u lečenju anksioznosti i sprečavanju epileptičnih napada.

Znaci i simptomi

Barbiturati opterećuju centralni nervni sistem i imaju efekte koji su slični kao i kod alkohola. Neposredni efekti povezani sa upotrebom barbiturata uključuju:

 • Osećaj ugodnosti ili euforije,
 • Smanjivanje inhibicija,
 • Opuštanje,
 • Letargiju i nesvesticu kod većih doza,
 • Smanjenu anksioznost.

Nuspojave

Kratkotrajno korišćen kao lek, barbiturat može efikasno ublažiti simptome nesanice i anksioznosti, služiti kao sedativ pre hirurškog zahvata i delovati kao antikonvulziv za ljude sa napadima. Kao i bilo koji drugi lek i barbiturati imaju nuspojave. Hronična zloupotreba barbiturata može proizvesti niz štetnih efekata kao što su:

 • Nesanica,
 • Povećana osetljivost na zvuk,
 • Povećana osetljivost na bol,
 • Pojačano znojenje,
 • Razdražljivost,
 • Halucinacije ili psihoze (retko),
 • Poremećaj pažnje i pamćenja,
 • Emocionalna nestabilnost,
 • Suicidne ideje,
 • Nekoorodinacija i oslabljena ravnoteža,
 • Nerazgovetan govor,
 • Ukočenost.

U velikim dozama ili u slučajevima predoziranja, barbiturati mogu dovesti do kome, oštećenja mozga i drugih organa ili čak smrti tokom respiratorne insuficijencije.

 Predoziranje barbituratima

Barbiturati imaju nizak terapijski indeks što znači da postoji relativno mala separacija između doza potrebnih za terapijski efekat i doza koje mogu izazvati toksični efekat. Do predoziranja može doći i sa malim količinama leka ako se pomešaju sa drugim lekovima ili alkoholom. Znaci predoziranja mogu uključivati:

 • Plitko disanje,
 • Usporene reakcije,
 • Tešku omamljenost – može biti teško probuditi osobu,
 • Pojačano znojenje,
 • Delirijum,
 • Zastoj srca,
 • Komu,
 • Smrt.

Ako osoba pokazuje jedan ili više od ovih simptoma i verujete da se radi o predoziranju barbituratima, važno je odmah pozvati hitnu pomoć. Predoziranje barbituratom može biti fatalno.

Dugotrajni efekti zloupotrebe barbiturata

Dugotrajni efekti korišćenja i zloupotrebe barbiturata mogu dovesti do niza različitih komplikacija koje uključuju:

 • Hronične probleme sa disanjem, povećani rizik od razvoja bronhitisa ili upale pluća,
 • Gubitak kontrole nad telom, uključujući trzanje i probleme sa motoričkim funkcijama,
 • Neredovnu menstruaciju,
 • Seksualnu disfunkciju,
 • Usporene reflekse,
 • Poremećaj pažnje,
 • Kratkoročan i dugoročan gubitak pamćenja,
 • Srčane probleme,
 • Potencijalne probleme sa jetrom i bubrezima,
 • Razvoj fizičke zavisnosti.

Hronična zloupotreba barbiturata povećava rizik od razvoja zavisnosti, što je karakteristično za problematičnu i neprimerenu upotrebu koja ima negativne posledice.

Zavisnost od barbiturata

Fizička zavisnost se razvija tokom vremena konstantnom upotrebom. Fizička zavisnost se često javlja paralelno sa tolerancijom na supstancu ili potrebom za većom dozom leka kako bi se postigao isti efekat kao i pre sa manjom dozom.

Prema definiciji poremećaj upotrebe supstanci javlja se kada pojedinac pokazuje problematične obrasce upotrebe leka koji mogu biti rezultat drugih negativnih ishoda za osobu.

Znaci da osoba ima problem sa zloupotrebom barbiturata uključuju:

 • Snažnu želju za uzimanjem barbiturata,
 • Odlaganje obaveza i aktivnosti kako bi mogao da koristi barbiturate,
 • Nastavljanje korišćenja barbiturata bez obzira na medicinske, profesionalne ili lične probleme,
 • Upotrebu barbiturata u situacijama koje su opasne, bez obzira na sopstvenu sigurnost ili sigurnost drugih,
 • Povećavanje doze barbiturata da bi se osetila euforija i opuštanje kao što se pre postizalo manjim dozama (tolerancija na lek),
 • Neuspešni prekid upotrebe leka zbog psihičke i fizičke zavisnosti.

Oporavak

Ako je neko iz Vaše porodice ili neposredne blizine postao fizički zavisan od barbiturata, njegovo telo je postiglo novo stanje ravnoteže koristeći barbiturate i zbog toga nagli prestanak upotrebe izaziva šok za organizam koji uključuje simptome odvikavanja.

Simptomi koji nastaju prilikom odvikavanja od supstance mogu se javiti u roku od nekoliko sati ili nekoliko dana nakon prestanka upotrebe, i u zavisnosti od vrste barbiturata mogu uključivati:

 • Nesanicu,
 • Povratak anksioznosti,
 • Prisilno trzanje mišića,
 • Preterano znojenje,
 • Ubrzan puls,
 • Drhtanje ruku,
 • Progresivnu slabost mišića,
 • Vrtoglavicu,
 • Mučninu,
 • Povraćanje,
 • Gubitak težine,
 • Delirijum, halucinacije ili psihotične epizode.

Manje ozbiljni simptomi kao što su depresija, razdražljivost, slaba motivacija i želja za ponovnom upotrebom kod hroničnih korisnika mogu trajati godinama.

Proces oporavka od zloupotrebe barbiturata može biti težak i opasan po život i to ne treba da radite sami. Pomoć i nadzor stučnog medicinskog osoblja može ublažiti neprijatne simptome u procesu odvikavanja i osigurati vas od potencijalno fatalnih simptoma. Nadzor medicinskog osoblja može olakšati detoksikaciju i povećati vaše šanse za uspešan oporavak od zavisnosti od barbiturata.

Za detoksikaciju od barbiturata obično se koristi program u kom se pojedincima daju uzastopne silazne doze ili im se propisuju benzodiazepini ili barbiturati sa produženim delovanjem. Ovaj proces omogućava telu da se prilagodi nižim nivoima barbiturata i polako normalizuje njegov rad bez pojave ozbiljnih posledica odvikavanja.

Važno je da osoba koja pati od zavisnosti od barbiturata shvati da je detoksikacija samo prvi korak ka oporavku i da nastavak lečenja zavisnosti u obliku rehabilitacije može značiti veće šanse za uspešan oporavak od zavisnosti i zloupotrebe supstanci.

Ukoliko je zloupotreba barbiturata kod vas ili nekoga u vašem okruženju izmakla kontroli, postoji dostupna podrška. Nemojte čekati. Vreme je. Potraži pomoć!