Zloupotreba Fentanila

Posledice i štetnosti zloupotrebe fentanila

 

Šta je fentanil?

Fentanil ima veoma snažno dejstvo. To je veoma snažan opioidni analgetik, lek koji je 50 do 100 puta jači od morfijuma.

Pojedinci koji zloupotrebljavaju ili se bore sa zavisnošću izlažu sebe visokom riziku od predoziranja. Naime u SAD-u 2015. godine 33.000 ljudi je umrlo zbog predoziranja opoidima kao što je fentanil.

Znakovi i simptomi predoziranja

Osoba koja se predozirala fentanilom može imati neke od sledećih znakova i simptoma:

 • Slabi mišići,
 • Vrtoglavica,
 • Zbunjenost,
 • Ekstremna pospanost,
 • Gubitak svesti,
 • Duboko usporen rad srca,
 • Vrlo nizak krvni pritisak,
 • Usporeno ili zaustavljeno disanje,
 • Plavkasta boja na noktima i usnama.

Efekti koje fentanil ima na otkucaje srca i disanje kod korisnika, može prouzrokovati veliki rizik od smrti ili trajnog oštećenja. Čak i ako korisnik preživi predoziranje fentanilom, ovi efekti mogu da ostave trajne posledice na korisnikov organizam i zdravlje.

Npr. respiratorna depresija može da dovede do hipoksije, što može prouzrokovati trajno oštećenje mozga kod pojedinca.

Rizični faktori

Kao veoma snažni opioidni lek, fentanil se vrlo pažljivo prepisuje i dozira od strane lekara. Oni koji zloupotrebljavaju fentanil često koriste lek bez recepta, tako da to povećava rizik od mogućeg predoziranja.

Zloupotreba fentanila uključuje:

 • Uzimanje fentanila u većim dozama ili češće nego što je prepisano,
 • Korišćenje fentanila na druge načine poput ušmrkavanja ili injektiranja,
 • Kombiniovanje fentanila sa drugim drogama ili alkoholom ili benzodiazepinom što može imati suprotne i složene efekte.

Zloupotrebljavanje fentanila može kod korisnika da izgradi toleranciju na lek, što znači da je potrebno sve više sredstava kako bi se postigao isti učinak. Zbog nekih opioidnih efekata tolerancija se razvija nepravilno, što može izazvati visoke rizike od predoziranja.

Na primer, može doći do eskaliranja korišćenja fentanila i zbog tolerancije na bol i euforiju, povećava se rizik od doživljavanja efekata predoziranja i respiratorne depresije.

Osim opasnosti od razvoja diferencijalne tolerancije, povratka ponovnom korišćenju posle perioda apstinencije i prateći pad tolerancije na droge predstavlja još jedan veliki rizik od predoziranja. Kada je osoba u apstineciji neko vreme, njegova tolerancija se smanjuje što znači da doze koje je nekada koristio, pre apstinencije, sada mogu preplaviti njegov organizam.

Prevencija predoziranja fentanilom

Prvi i najvažniji korak ukoliko sumnjate na predoziranje fentanilom, jeste pozvati hitnu pomoć. Medicinski stučnjaci mogu pomoći da se umanji šteta izazvana prevelikom dozom fentanila i mogu spasiti život čoveku. Dok čekate hitnu pomoć, posebno nadzirite osobu koja se predozirala kako bi mogli da to objasnite medicinskom osoblju. Ukoliko ste u mogućnosti postavite osobu da sedi uspravno, a ukoliko ovo nije opcija položite je na bok i čekajte pomoć. Kada stigne medicinska pomoć, osoba će se pažljivo posmatrati: način disanja, otkucaji srca, krvni pritisak, telesna temperatura itd.

Predoziranje fentanilom može zahtevati upotrebu naloxona, leka koji blokira opioidne receptore i može veoma brzo zaustaviti opasne opioidne efekte predoziranja. Predoziranje fentanilom može biti smrtonosno i zahteva hitnu medicinsku pomoć odmah jer je to najbolji način za umanjivanje rizika.

Nikada ne ostavljajte samu osobu koja se nalazi u stanju predoziranja. Osim toga trebalo bi je držati budnom i u uspravnom položaju.

Oporavak

Zloupotreba i predoziranje fentanilom se može prevenirati uz profesionalnu pomoć za probleme s zavisnošću i  zloupotrebu fentanila. Kroz proces oporavka osoba može drastično da umanji rizik od zloupotrebe fentanila. Takav proces može pomoći pojedincima da prevaziđu problem sa zloupotrebom supstance, uz savetovanje, edukaciju, prevenciju i terapiju.

Različiti tretmanski programi su mogući u raznim formama kako bi se postigao veći stepen oporavaka kod svakoga pojedinca. Neki programi su specijalizovani za određenu populaciju, kao što su pojedine starosne grupe, pol i vrsta supstance.

Ukoliko se borite da nađete izlaz od zloupotrebe fentanila, tu je nekoliko puteva na kojima možete naći podršku koja vam je potrebna za proces oporavka, kao što su:

 • Detoksikacija, stabilizacija stanja i uspostavljanje apstinencije,
 • Korišćenje programa supstitucione terapije uz odgovarajuću psiho-socijalnu podršku,
 • Kognitivno bihevioralna ili realitetna terapija,
 • Rehabilitacija,
 • Pridruživanje grupama samopomoći ili u drugim programima oporavka.

Zloupotreba fentanila može dovesti do najgorih posledica. Vreme je. Potraži pomoć!