04.05.2023.SAD: Osuđena lica sa opioidnom zavisnošću navode da je podrška osoba sa iskustvom ključna za uspešnu reintegraciju u zajednicu

Osobe koje su nedavno izašle iz zatvora imaju poverenje u radu sa nekim ko deli slična životna iskustva

Osobe koje su nedavno izašle iz zatvora, a koje imaju poremećaj upotrebe opioida, imaju poverenje u radu sa specijalistima za podršku koji su se oporavili od zavisnosti i prošli kroz slična životna iskustva, prema istraživanju Univerziteta Rutgers.

Studija , objavljena u časopisu Psychiatric Services, pokazala je da su osobe sa iskustvom-specijalisti za podršku najcenjeniji zbog pružanja emocionalne i podrške u oporavku od zavisnosti u zajednici, kao i zbog pružanja informacija vezanih za smeštaj i zapošljavanje – što je ključno prilikom povratka u zajednicu.

Više od polovine osoba koje su smeštene u državnim zatvorima ima dijagnostikovan poremećaj upotrebe supstanci, prema Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država. Oni su najranjiviji u prvim mesecima nakon puštanja na slobodu, kada su pod visokim rizikom od nezaposlenosti, beskućništva, recidiva i predoziranja.

„Rizik od fatalnog predoziranja drogom u prve dve nedelje nakon puštanja na slobodu je 129 puta veći u odnosu na opštu populaciju, delimično zbog visokog rizika od relapsa i gubitka tolerancije na drogu tokom boravka u zatvoru“, izjavila je Margaret Swarbrick, pomoćnica direktora Centra za proučavanje alkohola i supstanci na Univerzitetu Rutgers, istraživačka profesorka na Fakultetu primenjene psihologije i profesionalne psihologije i autorka studije.

Istraživači su intervjuisali 39 odraslih osuđenih lica sa dijagnostikovanim poremećajem upotrebe opioida, a koji su radili sa osobama sa iskustvom-specijalistima nakon puštanja na slobodu iz zatvora u državi Nju Džerzi u periodu od jula 2020. do aprila 2021. godine. Trideset ispitanika obavilo je evaluacijski intervju četiri meseca kasnije.

Ustanovljeno je da su učesnici istakli kako cene rad sa osobama koje dele slična životna iskustva sa njima i sa kojima mogu da uspostave odnos poverenja. Međutim, izvestili su da političke prepreke oporavku i reintegraciji u zajednicu predstavljaju izazove u zadovoljavanju određenih potreba kao što su smeštaj, hrana, zaposlenje i pristup pravovremenim medicinskim uslugama i uslugama oporavka, čak i uz pomoć osoba sa iskustvom-navigatora.

Učesnici istraživanja izvestili su da su obučene osobe sa iskustvom bili od najvećeg značaja zbog pružanja emocionalne podrške, informacija o smeštaju i zaposlenju, kao i zbog prevazilaženja prepreka u pristupu medicinskom liječenju i tretmanu u zajednici. Ovo je posebno važno za osobe koje su osuđene zbog distribucije droge, što im otežava pristup resursima za smeštaj i zaposlenje, prema izveštaju Michaela Enicha, doktoranta medicine i doktora filozofije na Medicinskoj školi Rutgers Robert Wood Johnson, koji je izvestio o ovim nalazima.

 

„Studije su pokazale da obučene osobe sa iskustvom – navigatori koji su sami prošli kroz iskustvo zavisnosti, odsluživanja kazne zatvora ili oboje, a koji pomažu nedavno oslobođenim licima, značajno poboljšavaju uspešnost njihove reintegracije u društvo, posebno kada je reč o tretmanu mentalnog zdravlja i apstinenciji“, izjavio je Enich. „Međutim, nekoliko studija je ispitalo ulogu podrške osoba sa iskustvom za poremećaje upotrebe supstanci tokom prvih meseci nakon puštanja iz zatvora.“

Mnogi učesnici gledali su na svoje navigatore – osobe sa iskustvom, kao na uzore koji su prevazišli slične izazove, što je posebno bilo važno kada su osećali da su u riziku od relapsa, rekao je Stephen Crystal, direktor Centra za istraživanje zdravstvenih usluga na Institutu za zdravlje, politiku zdravstvene zaštite i istraživanje starenja na Univerzitetu Rutgers i autor studije. „Imati nekoga ko je bio tu za njih „bez obzira na sve“ i kojeg su mogli da pozovu u bilo koje vreme bio je najvažniji aspekt programa jer im je pružao osećaj sigurnosti“, izjavio je Crystal, koji je takođe profesor na Fakultetu socijalnog rada Univerziteta Rutgers.

Učesnici su izvestili da su najefikasniji navigatori zdravlja – osobe sa iskustvom bili oni koji su pokazivali empatiju, otvorenost i bili dobri slušaoci.

Autori su naveli da je potrebno više istraživanja kako bi se temeljno ispitao dugoročni uticaj usluga podrške osoba sa iskustvom na smanjenje predoziranja, angažovanje u tretmanu i održivost oporavka.

Ostali

istraživači sa Rutgers univerziteta koji su učestvovali u studiji su Peter Treitler, Leigh Belsky i Micah Hillis.

 

Izvor:  https://www.eurekalert.org/news-releases/983224