05.01.2022. SAD: Upotreba kanabisa u trudnoći povezana je sa agresivnošću i anksioznošću kod dece

Sve više žena koristi kanabis tokom trudnoće, ali bi možda trebale da se preispitaju.

Istraživači su otkrili povezanost između upotrebe marihuane od strane budućih majki i autizma i dečije psihoze. Novo istraživanje manjeg obima pokazalo je da upotreba kanabisa može oštetiti placentu i biti povezana sa višim nivoom anksioznosti, agresivnosti i hiperaktivnosti kod dece.

Američki istraživači su pratili 332 para majka-dete iz New York-a, koji su bili deo šireg istraživačkog projekta o stresu u trudnoći. U dobi između 3 i 6 godine, deci su merili nivo hormona iz uzorka kose, srčanu funkciju putem elektrokardiograma i procenjivali su ponašanje i emocionalno funkcionisanje na osnovu upitnika obavljenog sa roditeljima.

Istraživački tim je takođe analizirao tkivo placente koje je od nekih učesnika prikupljeno nakon porođaja.

„Ova nova studija podržava sve veći broj dokaza koji ističu da je pušenje kanabisa u toku trudnoće povezano sa kasnijim štetnim ishodima za žene i njihovu decu, navela je Naučnom medijskom centru u Londonu, dr Daghni Rajasingam, konusltant akušer i predstavnica Kraljevskog koledža akušera i ginekologa u Ujedinjenom Kraljevstvu.

„Iz prethodnih istraživanja znamo da upotreba kanabisa tokom trudnoće može biti povezana sa poremećajima razvoja mozga fetusa, mrtvorođenjem, malom porođajnom težinom i prevremenim porođajem. Novi dokazi doprinose ovim zabrinjavajućim činjenicama, sugerišući da bi upotreba kanabisa u trudnoći mogla kod dece dovesti do povećane anksioznosti, agresivnosti, hiperaktivnosti i višeg nivoa kortizola-hormona stresa“.

„U ovoj studiji imamo manji uzorak žena i dece a želeli bismo da vidimo što više istraživanja u ovoj oblasti“.

Negativan uticaj na mentalno zdravlje dece

Deca majki koje su koristile kanabis u trudnoći u poređenju sa decom majki koje nisu koristile kanabis u trudnoći pokazala su veći nivo anksioznosti, agresivnosti i hiperaktivnosti kao i kortizol-hormona stresa. Analiza tkiva placente, koja je uključivala sekvencioniranje RNK molekula sličnih DNK koji su deo genetskog koda, takođe je pokazala da je majčina upotreba kanabisa povezana sa nižom ekspresijom gena koji aktiviraju imunitet, uključujući citokine, koji su uključeni u zaštitu od patogena.

„Ovo je dobro osmišljena studija, sa dobrom metodologijom i dizajnom laboratorije kao i  praćenjem dece. Zanimljivo je da su imali priliku da istraže signalizaciju placente i povežu ove nalaze sa ishodima u detinjstvu”, istakao je dr Darine El-Chaâr, specijalista za fetalnu medicinu i klinički istraživač na Institutu za istraživanje bolnice Ottawa u Kanadi, koji nije bio uključen u istraživanje.

Rezultati sugerišu da imunosupresija u palcenti koja je povezana sa majčinom upotrebom kanabisa u trudnoći, povećava rizik za probleme mentalnog zdravlja u ranom detinjstvu, kažu autori.

„Znamo da kanabinoidna signalizacija igra ulogu u modulaciji stresa, zbog čega neki ljudi koriste kanabis da bi smanjili anksioznost i opustili se“, istakla  je Yoko Nomura, profesorka psihologije na Queens College-u Univerziteta u New York-u i autorka prvog rada na ovu temu. Istraživanje pokazuje da izloženost kanabisu u materici izaziva suprotan efekat, te povećava nivo anksioznosti, agresivnosti, hiperaktivnosti u odnosu na drugu decu koja tome nisu bila izložena tokom trudnoće“.

Međutim, u istarživanju se navodi da se potpuni uticaj majčine upotrebe kanabisa na imunološki sistem deteta ne može utvrditi samo iz ekspresije placentnog gena.

Istraživanje uzima u obzir i druge faktore koji bi mogli da objasne vezu između majčine upotrebe kanabisa i anksioznosti, agresivnosti i hiperaktivnosti, uzimajući u obzir starost/uzrast roditelja, obrazovanje, materijalni status, pol, godine i etničku pripadnost deteta.

Autori navode da istraživanje ima niz ograničenja, uključujući nemogućnost verifikacije upotrebe kanabisa majki, informacije koje su pružile same osobe uključene u istraživanje. Istraživači takođe nisu bili u mogućnosti da odvojeno ispitaju prenatalnu i postanatalnu upotrebu kanabisa.

„Ovo je istraživanje na ljudima, i stoga postoje mnoga ograničenja jer nismo mogli da dobijemo detaljnije informacije o npr. istoriji upotrebe kanabisa. Takođe, nismo mogli da kontrolišemo razne nepoznanice i nedoumice kao što su npr. životni stil, roditeljstvo, genetika i slično. Potrebno nam je istraživanje sa uzorkom od najmanje hiljadu osoba da bismo utvrdili relevantnost različitih faktora za ishode, navela je putem emaila Yasmin Hurd, direktorka Instituta za zavisnost Mount Sinai.“

“Iako se kanabis smatra sigurnom drogom, on može imati negativne dugoročne posledice na decu. Razgovarajte sa svojim lekarom kako biste pronašli druge načine za potencijalno ublažavanje jutarnje mučnine ili anksioznosti tokom trudnoće.”

Smernice bivšeg američkog ministra zdravlja

Kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog povećane upotrebe kanabisa tokom trudnoće, bivši američki ministar zdravlja Jerome Adams 2019. godine izdao je saopštenje u kojem savetuje da se kanabis ne koristi u toku trudnoće.

„Nedavni porast dostupnosti i potencije marihuane, kao i pogrešna uverenja o njenoj „sigurnosti“ ugrožavaju naš najdragoceniji resurs, mladost naše nacije“.

Negativne posledice se mogu nastaviti i nakon rođenja uz dalju upotrebu marihuane, istakao je bivši američki ministar zdravlja u svom saopštenju.

„THC je pronađen u majčinom mleku do šest dana nakon poslednje upotrebe. Ovo može uticati na razvoj mozga novorođenčeta i rezultirati hiperaktivnošću, lošim kognitivnim funkcijama i ostalim dugoročnim posledicama.

Pored toga, dim marihuane sadrži iste štetne komponente kao i duvanski dim. Niko ne bi trebao da koristi marihuanu ili duvan u blizini deteta.“

 

Izvor:  https://edition.cnn.com/