09.06.2020. Koreja: Zašto neki ljudi postanu ovisni, a drugi ne

Korejski institut za istraživanje mozga objavio je kako je tim na čelu s dr. Joom Han Leejem otkrio da dopaminski D2 receptori (DRD2) u kolinergičkim interneuronima (ChINs) igraju ključnu ulogu kod ovisnosti o kokainu.

Ovisnost o drogama je psihički poremećaj kod kojeg osoba opsesivno traži i konzumira droge unatoč njihovim štetnim učincima. Može dovesti do međuljudskih sukoba i tjelesnih zdravstvenih problema, što dovodi do značajnih troškova po društvo. Jednom konzumirana, droga koja se zlorabi (npr. kanabis ili kokain) povećava koncentraciju dopamina u moždanom sustavu nagrade i aktivira dopaminske receptore, što zauzvrat izaziva intenzivnu žudnju za drogom.

Međutim, postoje i pojedinačne razlike kod ovisnosti o drogama. Neki su ljudi osjetljiviji na ovisnost ako su izloženi sličnim dozama droge. Za sada još nije razjašnjen neurobiološki mehanizam koji stoji u podlozi takve pojave.

Korištenjem elektrofizioloških i optogenetskih tehnika na modelu samoprimjene kokaina, istraživački tim identificirao je prekomjernu ekspresiju DRD2 u kolinergičkim interneuronima nucleus accumbensa miševa osjetljivih na ovisnost.
Miševi osjetljivi na ovisnost pokazali su povećanu razinu ekspresije DRD2 i smanjenu razinu stanične aktivacije, što je uzrokovano prekomjernom ekspresijom DRD2 u kolinergičkim interneuronima jer aktivacija receptora smanjuje aktivnost kolinergičkih interneurona.

Kroz ovaj mehanizam, kolinergički interneuroni mogu na različite načine utjecati na aktivaciju i sinaptičku plastičnost nizvodnih trnastih srednje velikih neurona (koji sačinjavaju većinu neurona nucleus accumbensa), uzrokujući osjetljivost za ovisnost o kokainu.

“Istražujući na razini genoma (gensku ekspresiju unutar kolinergičkih interneurona koja se javlja u različitim pojedinačnim entitetima), pokrenuli smo novo područje u istraživanju ovisnosti. Kao dio daljnjih istraživanja nastavit ćemo proučavati detaljan molekularni mehanizam koji stoji u podlozi zašto ovisne životinje pokazuju povišenu ekspresiju DRD2. Potraga za bilo kojim lijekovima koji mogu kontrolirati takvu osjetljivost reguliranjem aktivnosti acetilkolinskih receptora mogao bi biti drugi isplativi budući plan”, navode iz istraživačkog tima.

Izvornik: Lee JH, Ribeiro EA, Kim J, i sur. Dopaminergic regulation of nucleus accumbens cholinergic interneurons demarcates susceptibility to cocaine addiction. Biological Psychiatry, 2020; DOI: 10.1016/j.biopsych.2020.05.003

Za potrebe članka preuzeto sa Facebook profila dr. Ivana Ćelića.