01.02.2021. SAD: Longitudinalna studija otkriva štete uzrokovane redovnom upotrebom kanabisa

Istraživanje Univerziteta u Queenslandu pokazalo je da redovna upotreba kanabisa ima štetna dejstva bez obzira na dob u kojoj ga osoba počne koristiti.

Studija je ispitala osobe koje su počele da redovno koriste kanabis u srednjoj školi ili u ranim dvadesetim godinama i izvršila poređenje sa osobama koje ne koriste kanabis.

Glavni autor dr Gary Chan iz Nacionalnog centra za istraživanje upotrebe supstanci kod mladih sa Univerziteta u Queenslandu, istakao je da su rezultati pokazali povezanost između redovne upotrebe kanabisa sa negativnim životnim ishodima do 35. godine.

“U poređenju sa osobama koje ne koriste kanabis, redovni korisnici kanabisa pokazali su veću vjerovatnoću uključivanja u visokorizičnu konzumaciju alkohola, pušenje duvana, korišćenje drugih ilegalnih droga i u manjoj mjeri su ostvarili vezu u 35. godini , isitiče Dr Chan “

„Ovi ishodi su bili učestaliji među osobama koje su počele koristiti kanabis u adolescenciji“.

„Oni su takođe bili u većem riziku od depresije i rjeđe su imali plaćeni posao“.

„Generalno, redovna upotreba kanabisa-češće od jednom sedmično, a naročito svakodnevna upotreba–ima štetne posledice, bez obzira na dob u kojoj su je osobe počele koristiti “.

Istraživački projekat je pratio 1792 australijskih srednjoškolaca od 15 godina 1992. godine, istražujući obrasce upotrebe kanabisa tokom 20 godina. Upoređeni su ishodi života u odrasloj dobi do 35. godine, ukljućujući upotrebu alkohola, pušenje duvana, upotrebu ilegalnih droga, status veze, finansijske poteškoće, depresiju, anksioznost i radni status.

Dr Chan je istakao da su mnoga prethodna istraživanja dokumentovala štetnost povezanu s redovnom upotrebom kanabisa kod tinejdžera, ali je malo onih koji su proučavali štetne posljedice povezane s upotrebom u mlađoj odrasloj dobi.

“Dvije trećine ljudi koji redovno koriste kanabis počeli su ga upotrebljavati u ranim dvadesetima”.

“Češći su slučajevi započinjanja korištenja kanabisa u kasnijoj dobi nego u ranoj adolescenciji, te je zbog toga i šteta koja je povezana sa upotrebom učestalija u grupi koja je kasnije počela.”

„Osobe koje su započele redovnu upotrebu u mlađoj odrasloj dobi, činili su najveći udio populacije koja kasnije upotrebljava ilegalne droge i duvan, i mnogo veći udio u visoko-rizičnom pijenju.

Dr Chan je istakao da bi se ovi podaci trebali koristiti za informisanje javnosti o rizicima kod redovne upotrebe kanabisa.

“Agencije za javno zdravstvo i kreatori politika moraju javnosti penijeti jasnu i snažnu poruku da je redovna upotreba kanabisa štetna, bez obzira na to kada pojedinac inicira tu upotrebu”.

“Ovo je posebno važno za sudstvo koje je legalizovalo rekreativnu upotrebu kanabisa, poput Kanade i nekih američkih država.”

Studija je sprovedena u saradnji sa Dječjim istraživačkim institutom Murdoch i Univerzitetom u Melbournu.

 

Izvor: https://www.uq.edu.au/