Group of people on peak mountain climbing helping team work with sunset background , travel trekking success business concept

15.07.2021. SAD: Postignuća u  oporavku (dr. David Eddie i Bill White) 

Nacionalna studija o oporavku Istraživačkog instituta za oporavak istraživala je iskustva reprezentativnog uzorka od 2,002 odraslih Amerikanaca, koji su sami prijavili da su rešili problem sa alkoholom ili drogama. Nedavno objavljena sekundarna analiza podataka ovog istraživanja ispitivala je promene povezane sa oporavkom u četiri oblasti: 1) samopoboljšanje (npr. promene u obrazovnim i radnim okolnostima), 2) uključenost u porodični život (npr. pomirenje porodice, finansijska pomoć porodici) 3) građansko učešće ( npr. volontiranje, glasanje, pomaganje drugima) 4) ekonomsko učešće ( npr. kupovina automobila ili kuće).

Glavni rezultati ove sekundarne studije uključuju sledeće:

 • Rešavanje problema sa alkoholom ili drogama u toku nečijeg života je često među odraslim Amerikancima (9, 1% odrasle populacije).
 • Rešavanje problema sa alkoholom ili drogama često je praćeno promenama koje prevazilaze smanjenje ili prestanak upotrebe alkohola ili droga.
 • Osamdeset posto odraslih koji su rešili problem alkohola ili droga prijavilo je značajna postignuća u jednom ili više domena samopoboljšanja, uključenosti u porodični život, građanskog i ekonomskog učešća, od onog trenutka kad su rešili problem.
 • Postignuća u oporavku u okviru ova četiri domena povezana su sa većim samopouzdanjem, srećom i ukupnim kvalitetom života.
 • Postoji linearna pozitivna veza između broja postignuća u oporavku i trajanja samog oporavka.
 • Veći nivoi postignuća nakon rešavanja problema sa korišćenjem alkohola ili droga  povezani su sa većim faktorima rizika za ozbiljnu zavisnost (upotreba ilegalnih supstanci i zavisnost u ranom dobu), većim izazovima pre samog oporavka (status manjina, psihijatrijski poremećaji), većim nivoom kapitala za oporavak (više obrazovanja, duže vreme oporavka, redovno učestvovanje u programu 12 koraka), i manji trenutni psihološki distres. Kada govorimo o saznanjima koja se tiču rase ili etničke pripadnosti, pokazalo se da afroamerikanci i hispano ispitanici imaju veća postignuća u oporavku u poređenju sa belcima. Razlog za to je najverovatnije nestabilnost porodice (rasne nejednakosti u gubitku roditeljskih prava) i ekonomska nesigurnost (rasne nejednakosti kada je reč o zaposlenju i nivou prihoda) tokom zavisnosti. Stoga, oporavak utiče kao pojačani katalizator porodične i ekonomske stabilnosti afroamerikanaca i hispano ispitanika.

Gledano u celini, ankete koje se odnose na rani život u oporavku kao i poslednje istraživanje stanovništva Sjedinjenih Američkih Država potvrđuje da je produženo vreme oporavka povezano sa:

 • Povećanjem stabilnosti stanovanja
 • Poboljšanjima u uključenosti u porodični život i podršci
 • Obrazovna / profesionalna postignuća
 • Izlazak iz dugova
 • Povećano učešće u zajednci i doprinos zajednici
 • Smanjenje problema u porodici
 • Smanjenje hapšenja/pritvora
 • Manje korišćenje zdravstvene zaštite i troškova povezanih sa njom

Naučne studije potvrdile su ono što mnogi znaju iz ličnog iskustva: Oporavak donosi plodove daleko iznad smanjivanja ili uklanjanja droga iz inače nepromenjenog života.

Sa porastom modernog lečenja od zavisnosti sredinom dvadesetog veka, bilo je uobičajeno da se širok spektar pomoćnih usluga (npr. medicinska, obrazovna, strukovna, porodična podrška) integrišu u lečenje zavisnosti. Postojale su samo kratko vreme pre nego što su ih sistemi za nadoknadu lečenja prisilili da suze izbor usluga. Koliko još dostignuća u oporavku danas bi bilo moguće danas da se takve „pomoćne usluge“ reintegrišu u tretman zavisnosti i usluge podrške koje pružaju osobe koje su prošle zavisnost i oporavak?

 

Izvor: http://www.williamwhitepapers.com/