Sastanak sa koordinatorkom MDT u opštini Bor

Aleksandar Žugić, ispred Udruženja Izlazak je posetio grad Bor, gde se susreo sa koordinatorkom MDT, Jelenom Ristić, kao i sa direktorkom Centra za Socijalni rad, Saškom Milošević.

U prvom delu sastanka bilo je reči o stanju stvari na terenu i najvećim izazovima kada je reč o zavisnicima i dostupnim drogama na tržištu. Važno je da svi prepoznaju zavisnost kao  bolest koja je još uvek veoma  stigmatizovana i ljudi se teško, zbog stida i negiranja, odlučuju da potraže pomoć u državnim institucijama, što je naročito vidljivo u manjim sredinama gde se svi poznaju. Takođe, dogovoreni su dalji koraci u radu MDT. Razgovarali o konferenciji koju će Udruženje Izlazak organizovati u septembru, kao i o zajedničkom obeležavanju kampanje Međunarodnog dana svesnosti o predoziranju drogom (31.08).

Dogovorena je i razmena iskustava dobre prakse kao i podrška u promociji besplatnog savetovališta i telefonskog broja za problematiku zloupotrebe droga.

 

 

Autor: Jelena Denčić