14.07.2023. Velika Britanija: Kako stvoriti inkluzivne gradove oporavka i zbog čega je to važno

„Grad oporavka“ mora da prepozna značajan doprinos koji pojedinci koji su se oporavili mogu dati društvu, tako što će proširiti njihovu ulogu u pomaganju drugim članovima na njihovim putevima oporavka.

Ukoliko grad ima problem sa alkoholom ili drogom, to obično nije istaknuti element u turističkim publikacijama. Međutim, oporavak od problema sa alkoholom ili drogom predstavlja snažnu društvenu pojavu koja donosi značajnu vrednost široj zajednici. Zaslužuje da bude istaknut, ali stigma i dalje zasenjuje njegovu pozitivnu ulogu.

Gradovi su usko povezani sa promocijom alkohola. Alkohol igra ključnu ulogu u noćnoj ekonomiji i prisutan je u gotovo svim aspektima društva, od umetnosti do sportskih događaja, od poslovnih mreža do uličnih žurki u susedstvu i studentskih noćnih izlazaka. Potpuno prihvatamo izrazito vidljivu ulogu alkohola u društvu, pa zar ne bismo trebali da budemo podjednako otvoreni prema vidljivom oporavku?

U Middlesbroughu, Ujedinjeno Kraljevstvo, oporavak od problema sa alkoholom i drogom vidljiv je u mnogim aspektima života. Prošetate li gradskom glavnom ulicom, naići ćete na kafić „The Fork in the Road“, socijalno preduzeće koje vodi organizacija za oporavak tj. osobe  iz vlastitog iskustva, Recovery Connections, koje nudi niz trijeznih društvenih događaja i drugih događaja vođenih od strane zajednice koji zagovaraju vidljiv i pristupačan oporavak.

Možda ćete proći pored dobrotvornog rezidencijalnog rehabilitacionog centra ili njihovog centra za oporavak u zajednici. Možete da primetite Recovery Connections mali štand na biciklu, koji se nalazi u parku i gde osoblje poslužuje tople napitke članovima društva i vodi razgovore o oporavku. Studenti će na Teesside Univerzitetu pronaći vršnjačku podršku, dok će zaposleni najvećeg privatnog poslodavca u regiji, PD Ports, biti upućeni, bez osude ili straha, na mesto za rešavanje bilo kakvih problema sa drogom ili alkoholom sa kojima se suočavaju.

Ova aktivnost vidljivog oporavka zasnovana je na posvećenosti grada da postane inkluzivni grad oporavka, deo mreže međunarodnih partnera koji sarađuju sa tim zajedničkim ciljem.

Šta je inkluzivni grad oporavka?

Inkluzivni grad oporavka je mesto u kojem postoje mogućnosti i opcije za pristup raznovrsnom spektru resursa za oporavak, gde ljudi postaju deo podržavajuće zajednice, ali i gde daju svoj doprinos ne samo zajednici oporavka, već i gradu ili manjem mestu, kao i drugim marginalizovanim zajednicama kroz volonterski rad, društvene konekcije, socijalno preduzetništvo i stvaranje osećaja nade i povezanosti u celoj zajednici.

Svi međunarodni partneri koji su uključeni u mrežu inkluzivnih gradova oporavka dele temeljno uverenje da se oporavak događa u zajednici. Ovo je integrisani model koji se suprotstavlja stigmi, gradi zajednice i stvara izrazito vidljiv i privlačan profil oporavka. Iz onoga što smo do sada videli, može se reći da je Middlesbrough trenutno ispred drugih.

No, u Europi se takođe odvija vrlo inovativan rad, u gradovima poput Genta, Dablina i Geteborga, da spomenemo samo tri partnera u mreži, dok postoji interes za pridruživanje gradova iz Novog Zelanda, Kanada i SAD. Radi se o jasnoj viziji da oporavak bude u središtu obnove grada, te o deljenju i slavljenju uspeha.

Oporavak je posao svakog grada

Svaka glavna ulica u gradu sadrži informacije o ponudama pića po principu 2 za 1 ili proizvodima elektronskih cigareta koji aktivno i vidljivo doprinose razvoju zavisnosti i bolesti. Unutrašnja stigma karakteristična za zavisnost uzrokuje izolaciju i često gubitak poslova i domova. Ali kada neko podlegne štetama koje mi proizvodimo, često postoji tendencija da zatvorimo oči i da se nadamo da će „problem“ nestati. Neizbežno je da će se problem samo povećavati sve dok ne učinimo oporavak vidljivim.

Vidljivi oporavak stvara lančanu reakciju, kolektivnu učinkovitost i poverenje i angažman među građanima koji omogućuju prosperitet zajednica iz njihovih korena.

Zbog toga moramo da preoblikujemo način na koji pružamo „usluge oporavka“. Potrebno je da pređemo sa „lečenja“ pacijenata na saradnički pristup, sa klinika na zajednice i sa profesionalaca na osobe sa iskustvom. Podrška oporavku temelji se pre svega na partnerstvima i koalicijama.

Vrednost proživljenog iskustva

Svi govorimo o vrednosti proživljenog iskustva, ali tek kada donosioci odluka finansijski podrže tu ideju, možemo stvarno da stvorimo okruženje u kojem će magija proživljenog iskustva prosperirati.

U Middlesbroughu, tim za javno zdravlje aktivno finansira inicijative vođene proživljenim iskustvom. Osobe u procesu oporavka nisu samo ljudi koji su prošli kroz „tretman“. Oni su bili suočeni sa traumom, bolešću, diskriminacijom, gubitkom odnosa, stambenog prostora i zaposlenja i iz svega toga izašli kao pobednici.

Oni nisu samo ljudi koji su prošli kroz teška vremena, već ljudi koji poseduju ogromnu snagu, samosvest i nadu. Oni su, bez sumnje, najkvalifikovaniji ljudi koji mogu da prenesu moćnu poruku oporavka. Oni su pristupačni i kredibilni ljudima koji se nalaze na početku istog puta. To ne znači da nam nisu potrebni stručnjaci, to samo znači da oporavak ne započinje i ne završava se kliničkim detoksikacijama i psihoterapijom.

Kao što je nedavno rekao Mark Adams, direktor za javno zdravlje Middlesbrougha i južnog Teesa, na događaju posvećenom gradovima oporavka: „Zbog čega lečimo ljude samo da bismo ih poslali kućama u uslove koji su ih prvobitno učinili bolesnima?“

Da bismo održali oporavak, potrebne su nam veze i podrška u širem životnom kontekstu. Potrebne su nam i lokalne vlasti, poslodavci, pružaoci stambenih usluga, obrazovne ustanove, službenici krivičnog pravosuđa, kulturne organizacije i, naravno, potrebni smo jedni drugima kao sugrađani, da dopustimo da se ova pozitivna društvena pojava manifestuje i povećava.

No, ovo ne utiče samo na druge kojima je potrebna pomoć u prevladavanju problema sa drogom i alkoholom. Prema istraživanju pod nazivom „Život u oporavku“ sprovedenom u Ujedinjenom Kraljevstvu, 79.4% ljudi u dugotrajnom oporavku volontiralo je od početka svog putovanja oporavka, što je dvostruko više u odnosu na opštu populaciju koja nikada nije imala problema sa drogom i 75% ljudi u dugotrajnom oporavku ima stabilno zaposlenje. Oni daju svoj doprinos zajednici, a njihovo iskustvo izolacije i stigme takođe može da podrži i druge marginalizovane grupe.

Odgovornost za oporavak

Promovišući upotrebu alkohola i drugih zavisničkih aktivnosti ne samo kao socijalno prihvatljivih, već i kao socijalno normativnih, mi igramo vidljivu ulogu na putu prema zavisnosti. Stoga dugujemo našim građanima da odigramo vidljivu ulogu i na putu prema oporavku.

Vidljivi oporavak pruža nadu i veru da ljudi mogu i da uspevaju da se oporave. Pokazuje da ljudi koji su bili pogođeni zavisnošću od droga i alkohola nisu loši ljudi, oni su braća, sestre, tetke, ujaci, majke i očevi. Mogu biti vaš šef na poslu ili predavač na univerzitetu, ljudi u oporavku su deo opšte populacije. I oni su jedni od najmotivisanijih, najiskrenijih i najproduktivnijih ljudi koje poznajemo.

Resursi za oporavak koje svaki grad poseduje zaista su promenjivi, ali ukoliko ih ne možemo videti, ukoliko se pretvaramo da ne postoje, činimo ogromnu nepravdu svojim građanima.

Ako su gradski čelnici spremni da priznaju, promovišu i slave oporavak, oni će omogućiti beskrajne koristi za svoj grad i svoje građane.

Niko ne bio trebao da hoda sam tim putem.

 

Autori: David Best i Dot Smith

 

Izvor: https://citymonitor.ai/government/public-health/inclusive-recovery-city