23.05.2023. Velika Britanija: Inkluzivni gradovi za oporavak

Inkluzivni gradovi za oporavak

Predstavljeno na fudbalskom stadionu Riverside u Middlesbrougu 9. maja 2023. godine

Profesor Dejvid Best

Centar za istraživanje oporavka od zavisnosti od droga

Leeds Trinity Univerzitet

 

Vizija: Naš cilj je da stvorimo mrežu inovativnih partnerstava koja se suprotstavlja stigmi, deli znanje, uvide i inovacije i gde grupe koje su ranije bile isključene i marginalizovane mogu da doprinesu živopisnom rastu i blagostanju zajednica.

Iako već oko 15 godina postoji istraživački i politički interes za modele sistemske nege orijentisane na oporavak (otkad je odlična monografija Vilijama Vajta objavljena 2008. godine), fokus ovog modela bio je na stvaranju integrisanih sistema za izveštavanje o pokretanju i održavanju procesa oporavka.

Inkluzivan grad za oporavak (eng. An Inclusive Recovery City – IRC) ide korak dalje fokusirajući se na reciprocitet, uzajamni rast i kolektivno blagostanje. Cilj je ne samo unaprediti puteve oporavka i zajednice oporavka, već i pokazati da se “davanje nazad” koje je centralno za skoro sve modele oporavka meri u pogledu uticaja na zajednicu i rezultujuće sposobnosti izgradnje veza, poverenja i kolektivne efikasnosti širom celokupne zajednice.

Kako organizacije za oporavak (komunitarne i rezidencijalne) “daju nazad” i šta to znači? Tradicionalni model oporavka (12-koraka međusobne podrške, terapijska zajednica) podrazumevao je zatvoren prostor radi zaštite ranjivih pojedinaca i njihovog identiteta. Međutim, kako je oporavak prerastao u “pokret” za društvene promene, najpre u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim i u Velikoj Britaniji i širom sveta, postao je namerno vidljiv (i time delovao kao politička grupa pritiska, kao što je prikazano u izvanrednom filmu Greka Vilijamsa, “Anonimni ljudi”), ali i sve više integrisan u zajednice kojima je služio.

To je značilo da će zajednica oporavka ne samo na godišnjem nivou marširati kako bi proglasila svoje postojanje i uspehe, već će takođe održavati događaje i sprovoditi aktivnosti dostupne za osobe u procesu oporavka, osobe u aktivnoj zavisnosti, članove porodica, “stručnjake” i sve više za sve one koji su radoznali i želeli da budu prisutni.

 

Ovo je zatim prešlo u treću fazu uključivanja zajednice, koja je bila usko povezana sa misijama organizacija za oporavak i etosom i duhom oporavka, a to je bilo “davanje nazad” zajednicama u kojima su organizacije za oporavak bile smeštene. Sa porastom rezidencijalnih objekata za oporavak i Zajednice organizacija za oporavak (eng. Recovery Community Organisations – RCO) u SAD-u i Organizacija za oporavak na osnovu ličnog iskustva u Velikoj Britaniji, sve više se shvatalo da aktivno učešće u zajednicama i predstavljanje talenata i veština njihovih članova predstavlja neodvojivi deo rada zajednice za oporavak.

Događaj: Pa kakve veze to ima sa lansiranjem Inkluzivnih gradova za oporavak u Middlesbrougu? Naš cilj je da predstavimo gradove koji već sprovode inovativne projekte oporavka sa fokusom na “davanje nazad” na ovaj način. Iako svi naši partneri imaju neverovatan broj šampiona oporavka i inicijativa za oporavak, oni imaju tri jasna cilja:

  • Integracija u zajednicu
  • Prodiranje u zajednicu
  • Doprinos zajednici

Drugim rečima, zajednica za oporavak povezana je sa fizičkom zajednicom; njeno delovanje doseže geografske, demografske i društvene grupe; i njen rad ima za cilj da bude od koristi zajednici za oporavak tako što će je obogatiti i doprineti široj zajednici.

Zbog čega je Middlesbrough odabran kao polazna tačka?

Postoje tri ključna elementa u radu u Middlesbroughu:

  1. Izuzetno inovativna Organizacija za oporavak na osnovu ličnog iskustva (eng. Lived Experience Recovery Organisation – LERO) u Recovery Connections, koja ima uspostavljenu evidenciju u angažovanju i učešću u zajednici preko dva središta – Bedford House i Fork in the Road, kao i mobilne jedinice za ketering sa biciklističkim kafićem i kamionom za hranu.
  2. Političko angažovanje i liderstvo delom putem nacionalnih grantova, ali takođe i zbog uspostavljene i poverljive veze između Gradskog veća i Recovery Connections-a, što znači direktno finansiranje (umesto uobičajenog pristupa celokupnim sistemima u Engleskoj) i posvećenost viziji oporavka za grad.
  3. Sve integrisaniji pristup i model isporuke usluga koji teži prema sistemima nege usmerenim na oporavak. To uključuje snažne veze sa svim službama za zloupotrebu supstanci i institucijama u Middlesbroughu kako bi se uskladile sa ciljevima grada za oporavak (tim za negu alkoholizma, policija, zatvor, uslovna sloboda i usluge veća zajednice), kao i šire angažovanje u zajednici u Middlesbroughu, kafićima u zajednici, centrima za zajednicu, grupama mladih, lokalizovanim zajedničkim projektima.

To je rezultovalo saradnjom sa lokalnim univerzitetom (Teesside univerzitetom u formi Kolonijalnog programa oporavka (eng. Collegiate Recovery Programme) i najvećim poslodavcem u gradu (PD Ports), kao i društvenim preduzećima koja doprinose blagostanju šire zajednice. Ovo je idealna polazna tačka za Inkluzivni grad za oporavak, a održavanje događaja lansiranja okupilo je lokalno stanovništvo zajedno sa šampionima oporavka i zagovornicima iz celog Ujedinjenog Kraljevstva. Događaj su otvorili iskusni članovi lokalnog tima za javno zdravlje, a završen je potpisivanjem Povelje o Gradovima za oporavak (eng. Recovery Cities Charter) od strane članova tog tima, što znači da Middlesbrough već ima potrebnu podršku na svim nivoima za razvoj ovog krucijalnog rada.

Budućnost: Imamo dva trenutna cilja – prvi je da sazovemo inicijalni sastanak međunarodne savetodavne grupe kako bismo odlučili kako najefikasnije da proširimo saradnju sa nekim od naših postojećih partnera – Gent, Geteborg, Dablin i više gradova na Balkanu – i da pokušamo da privučemo dodatne gradove iz drugih delova sveta.

Drugo, u narednim nedeljama organizovaćemo radionicu za sve gradove u Velikoj Britaniji koji su izrazili interesovanje da budu deo modela Inkluzivnih gradova za oporavak. Naš cilj biće da identifikujemo ko će šta raditi i kako možemo da formiramo grupu gradova u Velikoj Britaniji koja će deliti ideje i inovacije, predstavljati uspehe oporavka i širiti i slaviti uspehe oporavka na nivou zajednice.

 

Ovo nije zatvorena grupa i dobrodošli su svi gradovi iz bilo kog dela sveta koji žele da budu deo ovog modela u budućnosti. Za dodatne informacije kontaktirajte Davida Besta na D.Best@leedstrinity.ac.uk.

 

Izvor: https://www.cultivatingrecoverycapital.com/post/inclusive-recovery-cities