23.11.2021. Evropski centar za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA) objavljuje nove mini-vodiče

Koji su najefikasniji tretmani za pojedince sa problemom zloupotrebe kanabisa? Kako odgovoriti na nove trendove vezano za upotrebu kokaina? Kako pomoći u sprečavanju nemedicinske upotrebe lekova?

Ovo su neka od pitanja koja su sadržana u novoj kolekciji mini-vodiča objavljenih od strane Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA).  Mini-vodiči, koji će biti objavljeni u četiri uzastopna paketa, između oktobra 2021. i početka 2022. Godine, fokusiraju se na obrasce upotrebe, štete, okruženja i ranjive grupe. Zajedno, oni pružaju ažuriran pregled akcija i intervencija EMCDDA koje su sada dostupne kao vid odgovora na posledice zloupotrebe droga.

Oslanjajući se na najnoviji globalni pregled dokaza i uvida iz 29 zemalja (27 EU, Turska i Norveška), mini-vodiči su dizajnirani da podrže praktičare i kreatore politika u adresiranju negativnih posledica upotrebe droga. Izvori su predstavljeni u digitalnim i modularnim formatima i dizajnirani su da poboljšaju dostupnost, budu lakši za čitanje na više uređaja kao i da olakšaju redovna ažuriranja i prevode.

U vodičima, odeljak „Spotlights“ fokusira se na veliki broj tema koje danas zahtevaju posebnu pažnju. One uključuju COVID 19, upotrebu droga i seksualno zdravlje, upotrebu sintetičkih kanabinoida, fentanila i droga za jačanje samopouzdanja i performansi. Na koji način identifikovati probleme i izabrati  najprikladnije odgovore, pokriveno je u  akcionom planu koji dolazi uz vodiče.

U mesecu oktobru su objavljeni vodiči o reagovanju na specifične obrasce upotrebe droga, obuhvatajući kanabis, lekove, opijate, višestruku upotrebu droga (politoksikomaniju), stimulanse i nove psihoaktivne supstance. Svaki mini-vodič pruža pregled najvažnijih aspekata koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja ili pružanja zdravstvenih i socijalnih odgovora na specifičan problem povezan sa upotrebom droga. Mini-vodiči razmatraju i dostupnost i efektivnost odgovora te razmatraju implikacije za politiku i praksu.

Izvor:

https://www.emcdda.europa.eu/news/2021/9/emcdda-releases-new-european-miniguides-responding-drug-proble