Multidisciplinarni tim Bačka Palanka – Održana konferencija povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga

Multidisciplinarni tim Bačka Palanka, formiran oktobra meseca 2021. godine u sklopu regionalnog projekta „Biram oporavak“, povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga održao je 27. juna konferenciju u sali Doma zdravlja „Dr Mladen Stojanović“. Glavni cilj konferencije bio je podizanje svesti javnosti o rasprostranjenosti i štetnim posledicama ovog kako zdravstvenog, tako i porodičnog i društvenog problema.

Na konferenciji govorili su Srđana Krstonošić, direktorka bačkopalanačkog Doma zdravlja, Milan Pekić, direktor Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije i Aleksandar Žugić, predsednik Udruženja za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava „Izlazak“. Dr Srđana Krstonošić istakla je da, adolescentska zavisnost koja je nastala krajem 60-tih godina 20. veka u okviru hipi pokreta, danas ima epidemijski karakter zbog svojih medicinskih, ali i ekonomskih i društvenih implikacija i predstavlja problem od javnog značaja. Dr Milan Pekić naglasio je da su u našoj zemlji zaplene droga svake godine sve veće, što ukazuje na delotvornost nadležnih institucija koje se bore protiv trgovine drogama, ali i raširenost ove pojave. Aleksandar Žugić pohvalio je rad multidisciplinarnog tima i podvukao značaj multisektorske saradnje kako je problemu zloupotrebe droga neophodno pristupiti na sveobuhvatan način i podjednako se fokusirati na prevenciju i koncept oporavka. Konferenciji su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, policijske uprave, Centra za socijalni rad Bačka Palanka i udruženja „Nada“.

U sportskoj hali „Tikvara“, 18. juna 2022. godine, takođe je obeležen Međunarodni dan u duhu sporta, te je održan turnir u stonom tenisu u dve uzrasne kategorije (od I do IV i od V do VIII razreda osnovne škole), u ženskoj i muškoj konkurenciji.