Posete multidisciplinarnih timovima

Udruženje za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava „Izlazak“ je zajedno sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, u periodu od 7. do 16. juna 2022. godine, obišlo četiri multidisciplinarna tima, formirana prošle godine u sklopu regionalnog projekta „Biram oporavak“. Sastanci su održani u prostorijama opština Loznica, Sremska Mitrovica, Šabac i Bačka Palanka uz prisustvo predstavnika državnih institucija iz oblasti zdravstva, sudstva, policije, socijalnog rada i organizacija civilnog društva koji se u svojoj nadležnosti bave problemom zloupotrebe droga.

Posete su realizovane u cilju evaluacije sprovedenih aktivnosti i pružanja pomoći i podrške u organizovanju i realizovanju istih, te je naglašen značaj multisektorske saradnje kako se problemu bolesti zavisnosti mora pristupiti na sveobuhvatan način. Na sastancima je došlo do razmene iskustava i primera dobre prakse, ali i identifikovanja problema na čijem je rešavanju potrebno dalje raditi.

Izveden je zajednički zaključak, a to je da su podjednako važne kako univerzalna, tako i indukovana i selektivna prevencija, te da u svakom gradu postoji potreba za okretanjem ka konceptu oporavka i destigmatizacije osoba koje se bore sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci.

Potraži pomoć, kreni putem oporavka – poseti sajt biramoporavak.rs za dodatne informacije i publikacije, pozovi besplatnu i anonimnu telefonsku liniju 0800 104 100 ili nam se obrati putem e-maila: info@izlazak.org