12.05.2022. SAD: Uloga roditeljstva u izgradnji društvenog kapitala 

Iako istraživanja pokazuju nužnost društvenog kapitala oporavka (eng. social recovery capital) za mlade osobe u oporavku, kroz porodicu koja ne konzumira supstance i koja podržava njihov oporavak, načini na koje roditelji zapravo pružaju društveni kapital nisu empirijski ispitani. Kako bi istražili načine na koje se to dešava, ova kvalitativna studija primenila je Model kapitala oporavka za adolescente na dobijene podatke iz sprovedenih intervjua sa roditeljima mladih osoba koje su razrešile svoj problem uzrokovan poremećajem upotrebe supstanci (eng. substance use disorder).

Intervjui su sprovedeni u okviru prethodne etnografske studije, u kojoj su se roditelji alumna koji su završili program podrške u okviru pristupa Alternative peer group, prijavili za učešće u grupnom intervjuu; pet majki i pet očeva su učestvovali u kvalitativnom istraživanju (n=10). Tri istraživača su analizirala transkripte intervjua koristeći metodu stalnog poređenja za identifikovanje porodičnog društvenog kapitala, te specifičnih komponenti na kojima su roditelji podržali oporavak svoje dece.

Primarne teme roditeljske podrške, kao dela društvenog kapitala u procesu oporavka, uključivale su lokus kontrole, rast roditelja i trezni/podržavajući dom. Lokus kontrole uključivao je roditeljske strategije kako bi se povećalo učestvovanje mladih u tretmanu/oporavku. Rast roditelja fokusiran je na proces promene koju su roditelji opisali: od negiranja do razvoja uvida i učenja kako odgajati dete sa problemom zavisnosti. Podržavajuća i strukturirana porodica uključivala je provođenje vremena sa mladima u aktivnostima vezanim za proces oporavka i poboljšanu komunikaciju i odnose.

Navedene teme sugerišu proces promene roditelja koji podržava putanju oporavka adolescenta i povećava razvoj roditeljskih veština i strategija suočavanja. Ove teme takođe naglašavaju kako je struktura pristupa Alternative peer group omogućila ovaj proces, generišući potencijalne hipoteze za buduća istraživanja orijentisana na oporavak.

Izvor:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16066359.2022.2055000?journalCode=iart20