13.04.2022. SAD: Opasnosti od zloupotrebe supstanci na fakultetu

Fakultet je izuzetno važan period u životima mnogih mladih ljudi. To je period u kojem prelaze iz tinejdžera u odrasle osobe. Možda prvi put žive samostalno. Sve odluke koje donose zavise od njih samih, a doprinos roditelja u njihovim izborima je na najnižem nivou. Trenutno na svetu ima oko 16 miliona osoba od 15 do 24 godina koje su upisane na fakultet. Svaki od ovih studenata prati svoj jedinstveni put koji će, nadamo se, dovesti do ispunjenja njihovih snova. Nažalost, neki od ovih mladih ljudi će na svom putu ka odrasloj dobi imati prepreke. Zloupotreba supstanci na fakultetu je ozbiljan problem i može lako promeniti tok života učenika/studenata.

Alkohol i marihuana su najčešće korišćene supstance među studentima. Sasvim je normalno da mladi ljudi eksperimentišu sa ovim supstancama u ovom periodu svog života. Studenti će često eksperimentisati sa supstancama koje menjaju raspoloženje i um dok su u školi i to usled nedostatka nadzora koji doživljavaju prvi put u životu. Ova nova sloboda može biti štetna za neke jer smatraju da njihovi postupci imaju manje posledica nego što su imali dok su živeli sa roditeljima.

Zloupotreba supstanci na fakultetu

Neki studenti će svoje obrazovanje staviti na prvo mesto. Naravno, vikendom možda popiju nekoliko pića, ali uvek piju umereno i postaraju se da urade sve što je potrebno da nastave pravim putem. Neki studenti mogu malo preterati sa alkoholom i suočiti se sa manje ozbiljnim problemima vezanim za pijenje. Možda će izostati sa nekoliko časova i dobijati manje ocene zbog pijenja, što je uobičajeno za brucoše. Nadajmo se da će shvatiti probleme koje njihova upotreba izaziva i preduzeti mere da ih isprave. Neki studenti planiraju svoje dane oko opijanja i/ili naduvavanja. Ovi studenti se mogu suočiti sa raznim problemima zbog svojih postupaka. Ocene im padaju, a društveni odnosi se narušavaju. Čak se mogu naći u pravnim problemima i u problemima sa školom, što može dovesti do toga da budu i izbačeni sa fakulteta.

Studenti koji se bore sa problemima vezanim za zloupotrebu supstanci treba da potraže stručnu pomoć. Odlaganje traženja pomoći samo će rezultirati dodatnim problemima i može dovesti do drastičnih životnih promena. Izbacivanje iz škole ili suočavanje sa ozbiljnim pravnim reprekusijama je potencijalna posledica zloupotrebe supstanci. Ako se Vi ili neko do koga vam je stalo trenutno suočavate sa ovim problemom, potražite pomoć u centru za rehabilitaciju. To nije nešto što treba da uradite sami, stoga većina medicinskih stručnjaka i stručnjaka za bolesti zavisnosti predlaže ulazak u centar za lečenje.

 

Ankete i izveštaji o zloupotrebi supstanci na fakultetima

Veća je verovatnoća da će studenti koji zloupotrebljavaju drogu ili alkohol razviti probleme vezane za zavisnost nego oni koji ne koriste ili samo povremeno koriste supstance. Ne samo da zloupotreba supstanci može da izazove širok spektar ličnih problema za pojedinca, već ima i velike negativne efekte na društvo u celini. Kada neko zloupotrebljava drogu i/ili alkohol, postaje opasnost za sebe i za ljude oko sebe. Vožnja pod uticajem dovodi do stotina hiljada nesreća svake godine. Ljudi koji su navučeni na drogu često pribegavaju kriminalu kako bi podržali svoju zavisnost.

Uprava za zloupotrebu supstanci i usluge mentalnog zdravlja (eng.Substance Abuse and Mental Health Services Administration – SAMHSA) udružuje se sa Centrom za bihejvioralne zdravstvene statistike i kvalitet (Center for Behavioral Health Statistics and Quality – CBHSK) kako bi utvrdila broj studenata koji koriste i zloupotrebljavaju supstance koje menjaju raspoloženje i um. Oni zajedno rade na prikupljanju, analizi i distribuciji podataka o ponašanju iz izvora kao što je Nacionalno istraživanje o upotrebi droga i zdravlju (eng.National Survey on Drug Use and Health) koja se obično naziva NSDUH. NSDUH je nacionalna zbirka podataka koja pruža uvid u upotrebu i tretman supstanci među civilnim, neinstitucionalizovanim stanovništvom starijim od 12 godina.

Najnoviji podaci o studentima starosti od 18-22 godine nedavno su prikupljeni i objavljeni u javnosti. Učesnici NSDUH-a su ispitani o prethodnoj godini i mesecu upotrebe alkohola i nedozvoljenih supstanci. Ovo je podeljeno u devet različitih kategorija: marihuana, kokain (koji uključuje krek), heroin, halucinogeni (kao što su LSD i pečurke), inhalanti, nemedicinska upotreba lekova protiv bolova na recept, sredstva za smirenje, stimulansi i sedativi. Iako su se mnogi zakoni promenili tokom protekle decenije u raznim državama, marihuana je i dalje klasifikovana kao nedozvoljena droga jer je i dalje  upotreba marihuane nezakonita na saveznom nivou.

 

Studija je rađena uz pomoć 26.000 studenata na fakultetu koji su bili između 18 i 22 godine u vreme studija. 21.000 ispitanih studenata bili su redovni studenti, a nešto manje od 5.000 vanredni studenti. Ovaj uzorak se koristi da predstavi godišnji prosek od 9 miliona redovnih studenata i 2 miliona vanrednih studenata. Ovaj izveštaj predstavlja procenjeni broj onih koji prvi put koriste supstance po statusu upisa na fakultet u proseku u danu. Zbog činjenice da ima više redovnih studenata nego vanrednih studenata, broj redovnih studenata koji prvi put probaju supstance biće veći od broja vanrednih studenata koji prvi put koristiti supstance.

Statistika zloupotrebe supstanci među studentima

Tokom godine koja je prethodila studiji:

 • 2.179 redovnih studenata prijavilo je da su te godine prvi put pili alkohol.
 • 1.326 studenata koji su prijavili da su te godine prvi put upotrebili ilegalnu drogu.
 • 453 vanredna studenta su te godine prvi put pila alkohol.
 • 174 vanredna studenta prijavila su da su te godine prvi put upotrebila ilegalnu drogu.

Od 9.000.000 redovnih studenata u Sjedinjenim Državama:

 • Preko 12% je svakodnevno pilo alkohol tokom prošle godine.
 • Skoro 750.000 studenata prijavilo je da su koristili marihuanu u toku prosečnog dana tokom protekle godine.
 • Od 2.000.000 vanrednih studenata u SAD, otprilike 240.000 je pilo alkohol, a 195.020 koristilo marihuanu u toku prosečnog dana tokom prošle godine.

Više od jedne trećine redovnih studenata između 18 i 22 godine prijavilo je da je pilo u poslednjih trideset dana. Za muškarce, opijanje je definisano kao uzimanje pet ili više alkoholnih pića u periodu od dva sata, za žene su to četiri pića. Iako povremeno opijanje nije zdravo, može biti normalno za studente. U pijanom stanju rizik od seksualnog napada, neplanirane trudnoće, nasilja i drugih problema značajno će porasti.

Oko dvadeset procenata studenata prijavilo je da je koristilo ilegalnu drogu u poslednjih mesec dana. Upotreba supstanci je jedan od najtežih problema javnog zdravlja za mlade pojedince u Sjedinjenim Državama, stvarajući negativne zdravstvene, društvene i finansijske implikacije za studente, njihove porodice, zajednice, škole i čitavu naciju.

Supstance koje se najčešće zloupotrebljavaju na fakultetu

Najpopularnije droge za studente su kokain, marihuana, Aderal, Moli (MDMA), Xanax i opijati. Neke od ovih supstanci nanose veću štetu od drugih i stvaraju veću zavisnost. Iako marihuana može izazvati zavisnost, osobe koje redovno koriste marihuanu obično će se suočiti sa manje problema nego neko ko zloupotrebljava opijate ili kokain. 

Prema CDC: „U Sjedinjenim Državama bilo je 70.237 smrtnih slučajeva od predoziranja drogom u 2017. godini. Stopa smrtnih slučajeva od predoziranja prilagođena starosnoj dobi značajno se povećala za 9,6% od 2016. (19,8 na 100.000) do 2017. (21.7 per na 100.000). Opijati – uglavnom sintetički opijati (osim metadona) – trenutno su glavni uzrok smrti kod predoziranja drogom. Opijati su bili uključeni u 47.600 smrtnih slučajeva od predoziranja u 2017. (67,8% svih smrtnih slučajeva od predoziranja drogom).

Aderal

Aderal je lek na recept koji se koristi za lečenje poremećaja pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) i narkolepsije. To je kombinacija amfetamina i dekstroamfetamina, koji su klasifikovani kao stimulansi centralnog nervnog sistema. Uzimanje Aderala može pomoći u povećanju sposobnosti fokusiranja, zadržavanja pažnje i kontrole ponašanja. Lek povećava aktivnost moždanih hemikalija dopamina i norepinefrina i stimuliše simpatički nervni sistem. Studenti često koriste Aderal da im pomogne da se fokusiraju i ostanu budni, što će im omogućiti da se lakše pripreme za predstojeći ispit.

Neki studenti će pak zloupotrebljavati ovu drogu u rekreativne svrhe zbog njenog svojstva koje menja raspoloženje i um. Samo zato što lekar može da prepiše ovaj lek ne znači da je bezopasan. Aderal je amfetamin i izaziva jaku zavisnost, a broj studenata koji zloupotrebljavaju ovu drogu dramatično je porastao u poslednjih 20 godina. Studija na više od 9.000 studenata iz čitavih Sjedinjenih Država otkrila je da je više od 50% studenata kojima je ovaj lek propisan preprodavalo vršnjacima i prijateljima.

Moli

Moli je popularna droga za zabave koja je u poslednje vreme postala sve prisutnija tema. Moli, takođe poznat kao MDMA ili ekstazi, je sintetička droga koja menja raspoloženje i percepciju. Po hemijskom sastavu može se uporediti sa halucinogenima i stimulansima, prema Nacionalnom institutu za zloupotrebu droga (National Institute on Drug Abuse – NIDA). Moli simulira emocije i uzrokuje intenzivne senzacije zadovoljstva i radosti dok istovremeno iskrivljuje vreme i čulnu percepciju podizanjem koncentracije serotonina, epinefrina i dopamina u mozgu. MDMA je posebno popularan u klubovima i na muzičkim festivalima jer omogućava ljudima da ostanu budni cele noći i plešu. Obično se uzima oralno i prodaje u malim kapsulama, što olakšava sakrivanje i uzimanje droge.

Druge supstance

I Aderal i Moli stvaraju psihičku zavisnost, ali ne izazivaju ozbiljne fizičke simptome zavisnosti. U proteklom periodu su neki izuzetno opasni lekovi na recept postali popularni među studentima. Opijati i benzodiazepini koji se izdaju na recept preplavili su univerzitete širom Sjedinjenih Država. Tablete kao što su Percocet, Xanax, Klonopin i Vicodin izazivaju veliku zavisnost, kako fizički tako i psihički. Studenti mogu lako dobiti benzodiazepine od lekara ili terapeuta. Xanax je trenutno najpropisivaniji lek u Sjedinjenim Državama. Ovaj lek je namenjen za lečenje teške anksioznosti, napada panike i epileptičnih napada, ali se često traži u rekreativne svrhe. Što je još gore, studenti često kombinuju benzo sa drugim supstancama poput alkohola. Mešanje benzosa sa alkoholom je izuzetno opasno, pa čak može dovesti do zastoja srca i mozga što može biti fatalno.

SAD su trenutno usred najgore krize povezane sa drogom sa kojom su se ikada suočile. Epidemija opijata izazvala je široko rasprostranjenu devastaciju u svakom uglu naše nacije. Studenti fakulteta su među demografskim grupama koje su najviše pogođene ovom klasom droga. Prošle godine bilo je preko 47.000 smrtnih slučajeva od predoziranja povezanih sa opijatima, što je više od 100 ljudi dnevno. Opijati su verovatno najozbiljnija pretnja za studente koji zloupotrebljavaju droge. Ovi lekovi izazivaju veliku zavisnost, kako fizički tako i psihički. Neki ljudi koji se bore sa problemima zavisnosti prijavljuju da su navučeni na opijate nakon samo jedne upotrebe. Kada neko postane fizički zavisan od opijata, veoma teško može da očisti bez pomoći centra za rehabilitaciju.

Kako sprečiti zloupotrebu supstanci na fakultetu

Borba protiv zloupotrebe supstanci među studentima godinama je velika briga naše zemlje. O prevenciji se često raspravlja i istražuje od strane vodećih medicinskih stručnjaka i stručnjaka za bolesti zavisnosti širom Sjedinjenih Država. Jedan od primarnih problema je taj što je prilično teško potvrditi i analizirati podatke o stopama uspešnosti metoda prevencije. Upotreba samo jednog metoda prevencije je prilično retka i samo će smanjiti ukupne stope uspeha. Zbog ove činjenice, mnogi fakulteti će preduzeti više preventivnih mera kako bi bili sigurni. Uvek je bolje imati više planova i akcija na snazi nego samo jedan. Postoje metode prevencije zloupotrebe supstanci na fakultetima koje su popularnije od drugih.

Jedan od najčešćih oblika prevencije je edukacija samih studenata o negativnim posledicama alkohola i zloupotrebe supstanci po zdravlje. Podučavanje studenata o drastičnim posledicama sa kojima se njihovo telo i um mogu suočiti ako zloupotrebljavaju supstance često će im pomoći da donesu odluke na osnovu činjenica. Naravno, ovo nije 100% efikasan metod, ali profesionalci veruju da pomaže u smanjenju broja problema u vezi sa zloupotrebom alkohola i droga. Ako razumeju šta prekomerna konzumacija alkohola može učiniti njihovim telima, studenti mogu odlučiti da postave ograničenje količine alkohola koju konzumiraju.

Postoje i zakoni koji pomažu u smanjenju ukupne stope zloupotrebe supstanci među studentima. Kada se ovo kombinuje sa striktnom primenom pravila od strane škole, oni koji krše ove zakone/pravila suočiće se sa ozbiljnim posledicama. Mnogi zakoni već postoje širom Sjedinjenih Država koji su osmišljeni da smanje količinu pijenja maloletnika i zloupotrebe supstanci. Važno je da barovi, klubovi i prodavnice pića u blizini fakulteta striktno primenjuju zakonski uzrast za kupovinu alkoholnih pića. Ovo se pokazalo kao jedan od najefikasnijih načina za smanjenje problema vezanih za alkohol, posebno u velikim fakultetskim gradovima. Vlasnici lokalnih prodavnica, menadžeri restorana i školski administratori mogu pomoći u smanjenju količine alkohola i problema u vezi sa zloupotrebom supstanci tako što će dosledno sprovoditi ove savezne zakone i pravila kampusa.

Ograničenja u barovima su imperativ da bi se smanjila pitanja u vezi sa zloupotrebom alkohola među studentima. Važno je postaviti propise o tome koliko su barovi i prodavnice pića blizu jedni drugima i kampusu. Kada se u jednoj ulici nalazi niz barova u nizu, rizik od zloupotrebe alkohola u tom kraju će porasti. Upotreba i zloupotreba droga su takođe uobičajeni u oblastima gde je opijanje prekomerno rasprostranjeno. Istraživanja su pokazala da su incidenti koji uključuju alkohol češći na mestima gde se specijalne cene pića uveliko reklamiraju, posebno kada su ciljani na studente.

 

Važno je da vršnjaci, roditelji i profesori propituju učenikovo razumevanje efekata supstanci na njihov lični život. Mnogi studenti će se drogirati ili konzumirati alkohol jer veruju da će to pomoći njihovom društvenom položaju. Veruju da ih to čini društvenijima i da čak može povećati njihove šanse za seksualni odnos. Mnogi studenti će smanjiti upotrebu droga i alkohola kada shvate da to nije samo netačno, već može imati suprotan uticaj. Ovo se posebno odnosi na one koji zloupotrebljavaju drogu ili redovno prekomerno piju. Ove osobe će često biti prepuštene sebi, pa čak i  diskriminisane od strane svojih vršnjaka kako njihova zloupotreba supstanci postaje ozbiljniji problem.

Pomoć studentu sa problemom zloupotrebe supstanci

Svaki student koji se bori sa problemom zloupotrebe supstanci suočiće se sa raznim poteškoćama u svom životu. Postoje znaci koji upozoravaju na zavisnost koje je lako identifikovati i koji će vam pomoći da uočite kada prijatelj ili član porodice ima problem. Ako droga i/ili alkohol postanu problem, osoba koja se bori sa zloupotrebom supstanci može početi da se izoluje ili će drastično promeniti grupu prijatelja kako bi odgovarala njenim novim životnim izborima. Ako njeni stari prijatelji ne koriste drogu ili ne piju onoliko često kao oni, osoba će često tražiti nove prijatelje koji to rade. Ako ne mogu da pronađu grupu koja takođe prekomerno koristi supstance, mogla bi da se izoluje i koristi sama.

Zloupotreba supstanci na fakultetu će često dovesti do dramatične promene u ocenama tog studenta. Vreme koje su ulagali u rad u školi i učenje sada je posvećeno drogiranju i opijanju. Zbog mamurluka lako mogu da propuste čas, što može dovesti do višestrukih izostanaka. To može dovesti do izbacivanja iz razreda i potencijalno čak i izbacivanja iz škole/fakulteta.

Neko ko ima problema sa zloupotrebom supstanci lako se može naći sa pravnim problemima. Dok smo pod uticajem droga i/ili alkohola, sposobnost našeg mozga da donosi razumne odluke značajno opada. Vožnja pod uticajem je vrlo uobičajena za studente sa problemima zloupotrebe supstanci. Ako su uhvaćeni da upravljaju motornim vozilom, mogu se suočiti sa ozbiljnim kaznama, zatvorom i isključenjem iz škole.

Ako su opojne droge primarni problem i redovno se zloupotrebljavaju mesecima, onda će se ceo život osobe promeniti. Fizička zavisnost od droge promeniće način na koji se ta osoba ponaša i reaguje na svakodnevne situacije. Njihova glavna misao će uvek biti „gde mogu da ga nabavim (moju drogu) i kako da je priuštim?“. Ovo će često dovesti pojedinca do toga da krade, laže i manipuliše ljudima oko sebe kako bi podržao svoju zavisnost.

Bez obzira koja supstanca se zloupotrebljava, neke fizičke i mentalne promene se lako primećuju. Neki uobičajeni simptomi mogu uključivati:

 • Nedostatak brige o ličnoj higijeni
 • Dobijanje ili gubljenje težine za kratko vreme
 • Promene raspoloženja i razdražljivost
 • Povećana depresija i anksioznost

Ako ste Vi ili neko do koga Vam je stalo trenutno na fakultetu i borite se sa problemom zloupotrebe supstanci, potražite stručnu pomoć. Prevazići ovaj problem samostalno je ne samo teško, već i opasno i retko uspešno. Postoje centri za lečenje koji su dizajnirani za mlade odrasle osobe i koji će zadovoljiti njihove specifične potrebe. Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite pomoć u lociranju programa rehabilitacije u Vašoj blizini, ne ustručavajte se da kontaktirate besplatnu telefonsku liniju 0800 104 100. Pozivi na našu telefonsku liniju su besplatni i Vaš razgovor je apsolutno poverljiv.

 

Izvor: https://sobernation.com/the-dangers-of-substance-abuse-in-college/