07.07.2021. Velika Britanija: Porodice dugo čekaju na pomoć za zavisnost

Prema novim istraživanjima, porodice pogođene zavisnošću od alkohola i droga čekaju po osam godina na pomoć i podršku. Svrha projekta “Pitaj porodicu” (eng. Ask the Family), bila je da se razume uticaj štetne upotrebe alkohola i droga pojedinca na njihove porodice i prijatelje. Posmatrao se širi uticaj koju zavisnost pojedinca ima na osobe oko nje/njega, kao i na nedostatak odgovarajućih servisa podrške za porodice koje pokušavaju da se snađu u celoj toj situaciji.

Cilj je bio pružiti širu perspektivu o “celokupnoj porodičnoj podršci” kao i o tretmanu pojedinaca. Rezultati su pokazali da svaka osoba koja na ovaj način koristi drogu ili alkohol, nanosi štetu još na 11 osoba oko sebe.

Istraživanje finansirano od strane Škotske vlade, a sprovedeno od strane Škotskih porodica pogođene alkoholom i drogama (eng. Scottish Families Affected by Alcohol and Drugs), pokazalo je da porodice koje se suočavaju sa ovom problematikom, u proseku čekaju po osam godina da dobiju podršku za sebe.

Rezultati istraživanja pokazuju da su u proseku članovi porodice bili pogođeni problematičnom upotrebom supstanci 16 godina, te da im je u proseku trebalo osam godina pre nego što su prvi put dobili podršku.

Istraživanje je sprovedeno na osobama koje su već bile uključene u neki oblik porodične podrške, zbog sopstvenog ili tuđeg problema upotrebe droga ili alkohola.

Oni koji su popunili upitnik, rekli su da je upotreba alkohola ili droga negativno uticala na svaku vrstu odnosa koji su imali, uključujući roditelje, partnere, decu, rođake, širu porodicu, prijatelje, komšije i radne kolege. Samo 13% njih uspelo je da dobije podršku u roku od jedne godine, dok je 36% moralo da čeka i do pet godina, a 34% je čekalo između 6 i 15 godina. Najduže prijavljeno vreme čekanja na podršku bilo je 35 godina.

Izveštaj je takođe obuhvatio i individualne primere osoba koje se u isto vreme suočavaju i sa drugim problemima, poput porodičnog nasilja i beskućništva.

U istraživanju je učestvovalo 177 porodica. Pokazalo se da “u Škotskoj postoje veoma čvrsti porodični pristupi i prakse koje uključuju celu porodicu.” Međutim, istraživanjem se pokazalo i sledeće: “Generalno, trebalo je dugo vremena da se pronađe ova podrška.

Justina Murray, osnivačica Škotskih porodica pogođenih drogama i alkoholom, izjavila je:

Poslednjih godina čuli smo ponovljene pozive za boljim finansiranjem tretmana/lečenja, brige i podrške osobama koje konzumiraju alkohol i droge i podržavamo takva dodatna ulaganja. Međutim, ovo se mora podudarati sa jednakim finansiranjem porodica  kojima je naneta šteta takvom upotrebom supstanci.”

Istakla je da: “Postoje dobri primeri visoko kvalitetnih programa podrške  porodicama u Škotskoj, ali, kao što su nam i same porodice rekle, još uvek ih nema dovoljno, kako bi se zadovoljile sve potrebe za podrškom. Pozivamo na značajna, strateška i održiva finansiranja visoko kvalitetne porodične podrške za decu, mlade osobe i starije članove porodica kojima je naneta šteta od strane Škotskog dugogodišnjeg odnosa prema alkoholu i drogama. Ovo se mora proširiti po celoj državi, kako bi sve porodice dobile potrebnu podršku onda kada im je potrebna.”

 

Izvor: https://www.glasgowtimes.co.uk/