Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja drogom (26.jun)

Dana 25. juna 2021. godine u Palati Srbija, Kancelarija za borbu protiv droga organizovala je konferenciju povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga (26. jun).

U 2021. godini, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se pod sloganom „Širimo znanje o drogama. Sačuvajmo živote“, čime se ističe značaj povećanja svesti o činjenicama koje se tiču konzumiranja droga, ali i prevenciji, lečenju i nezi zasnovanoj na dokazima. Tom prilikom, okupljena je većina predstavnika državnih institucija u čijoj nadležnosti je problem droga, ali i organizacije civilnog društva, koje svojim aktivnostima i istraživanjima doprinose rešavanju ovog problema. Tokom konferencije, govorilo se o stanju u ovoj oblasti, kao i izazovima i problemima sa kojima su se osobe susretale u svom radu u vreme pandemije COVID-19.

Aleksandar Žugić, ispred Udruženja Izlazak, bio je jedan od govornika na konferenciji gde je govorio o značaju organizacija civilnog društva u pružanju postpenalne zaštite zavisnicima od opojnih droga. Istakao je da je pružanje postpenalne zaštite zavisnicima od opojnih droga težak i mukotrpan posao, pre svega zbog prisutnosti stigme. Prema sprovedenim istraživanjima, 23% stanovnika regiona veruju da osobe koje koriste droge nikada ne mogu da se oporave dok 33% ispitanih stanovnika veruju da mogu da se oporave, ali da nikada ne mogu da se vrate normalnom životu. Jedna četvrtina stanovnika u državama u kojima je provedeno istraživanje ne misli da društvo ima odgovornost da brine o osobama koje su zavisne od droga, dok jedna četvrtina ima neutralan stav po ovom pitanja, dok 53% ispitanika smatra da je osobe zavisne od droga lako razlikovati od drugih ljudi.

 

Autor: Jelena Denčić