21.07.2020. Irska: Raste potražnja za tretmanom ovisnosti o kokainu 

Potražnja za tretmanom ovisnosti o kokainu je naglo porasla i po prvi put je prestigla kanabis kao najčešću vrstu droge o kojoj su ovisne osobe koje traže pomoć.

Novi izvještaj je otkrio da je u 2019. godini za problematičnu upotrebu kokaina tretman pružen u 2 560 slučajeva – tri puta više nego 2013. godine.

Povećava se i broj slučajeva tretmana za ovisnost o crack kokainu; 367 osoba prijavilo je ovu supstancu kao glavnu drogu koju upotrebljavaju na problematičnan način u 2019. godini, u odnosu na 255 slučajeva u 2018. godini.

Od 2013. godine, osam od deset slučajeva ovisnosti o kokainu čine muškarci, otkrio je Odbor za zdravstvena istraživanja (eng. Health Research Board HRB).

U prošloj godini, tri od deset ovisnika o kokainu su imali plaćeno zaposlenje, što je porast u odnosu na podatak od dvije od deset osoba koji je zabilježen šest godina ranije.

Utvrđeno je da je konzumiranje drugih droga među korisnicima kokaina opalo, od četiri u pet slučajeva u 2013. godini na tri u pet slučajeva u 2019. godini.

Sa kokainom se najčešće konzumirao alkohol, zatim kanabis i benzodiazepini.

Izvještaj navodi da slučajevi mogu uključivati više od jedne epizode tretmana za jednu osobu.

Dr Mairead O’Driscoll, privremeni izvršni direktor HRB-a, rekla je: “Brojke pokazuju nivo upotrebe kokaina u irskom društvu. Stalni porast potražnje tretmana zbog upotrebe kokaina, zajedno s porastom broja slučajeva osoba koje su zaposlene i smanjenjem broja slučajeva miješanja supstanci odražava jasne promjene u obrascima upotrebe droga. “

Komentirajući ove najnovije rezultate iz Nacionalnog sistema izvještavanja o tretmanu za droge (eng. National Drug Treatment Reporting System), dr. Anne Marie Carew, istraživač HRB-a, dodala je: “Općenito, oni koji traže tretman zbog upotrebe kokaina su muškarci, u 30-im godinama, zaposleni su i najvjerovatnije koriste i alkohol kao dodatnu supstancu.”

“Međutim, porast prijava konzumiranja crack kokaina je zabrinjavajući trend gdje slučajevi s kroničnom problematičnom upotrebom droga miješaju crack kokain s opijatima.”

“Veća je vjerovatnoća da su u ovim slučajevima osobe nezaposlene i beskućnici. Važno je da se ta razlika zabilježi kako bi se pratili trendovi i u skladu s njima prilagodili tretmani.”

“Politoksikomanija ili upotreba više od jedne supstance i dalje ostaje problem u više od polovine slučajeva osoba koje traže tretman.”

“Od 2013. godine došlo je do opadanja broja slučajeva u tretmanu koji uzimaju više od jedne droge. Trend smanjenja slučajeva politoksikomanije je pozitivan, jer miješanje supstanci povećava rizik od predoziranja i može uticati na oporavak.”

U 2019. godini, ukupno 10 664 osoba je bilo u tretmanu zbog problematične upotrebe droga, što je povećanje u odnosu na 10 274 osobe u 2018. godini.

Opijati – uglavnom heroin – najčešće su prijavljivani kao glavna problematična droga, što čini 39% od ukupnog broja osoba koje su bile u tretmanu u 2019. godini, za razliku od 51% slučajeva zabilježenih u 2013. godine.

Novoimenovani ministar u oblasti droga Frank Feighan je izjavio: “Vjerujem da rješavanje problema s drogom u Irskoj zahtijeva integrativni pristup; pružanje ciljanih inicijativa za smanjenje štete i prevenciju ali u kombinaciji sa tretmanom.”

 

Autor: Eilish O’Regan  

Izvor: https://www.independent.ie/