Potpisan Protokol o multidisciplinarnoj saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave Bačka Palanka  

U okviru projekta „Biram oporavak“ 27. januara 2022. godine Udruženje „Izlazak“ Kancelarija za borbu protiv droga i predstavnici lokalne samouprave Bačka Palanka potpisali su Protokol o multidisciplinarnoj saradnji i koordinaciji s ciljem zaštite prava ranjivih kategorija pogođenih problemom zavisnosti ili u riziku od nastajanja iste.

Neki od zadataka Multidisciplinarnog tima su da prati stanje i probleme zloupotrebe droga i ostalih bolesti zavisnosti u gradu, prikuplja i analizira podatke, sprovodi i razmenjuje istraživanja, kao i da predlaže mere i aktivnosti u prevenciji, lečenju, tretmanu i rehabilitaciji zavisnika. Takođe, tim bi trebao i da organizuje kampanju i obeležava sve važne datume koji se tiču ili se mogu povezati sa bolestima zavisnosti.

Ovim događajem želimo podstaknuti umrežavanje i povezivanje nevladinih organizacija i državnih institucija kako bi se kroz mobilisanje resursa u zajednici unapredio položaj marginalizovanih skupina pogođenih problemom zavisnosti.

Sastanak je bio dinamičan a učesnici raspoloženi za diskusiju i dobre predloge za unapređenje prakse. Na kraju su se svi složili da je podrška neophodna i da samo umreženi mogu da pruže dobru podršku.

 

 

Autor: Jelena Denčić, klinički psiholog, Udruženje Izlazak