Konferencija „Modeli rehabilitacije i resocijalizacije zavisnika od droga u Srbiji, izazovi i perspektive“ organizovana od strane Centra „Reto – ima nade“ u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije

Tokom Konferencije imali smo priliku da čujemo više o samom Centru, njihovom načinu rada i o programima lečenja. Reto je nevladina organizacija osnovana 1985. godine u Španiji i danas ima ogranke u 35 zemalja.  U Beogradu postoje od 2003. godine.

Cilj Centra „Reto – ima nade“ jeste rehabilitacija i resocijalizacija osoba koje imaju problem sa zavisnošću od psihoaktivnih supstanci i alkohola, kao i alternativne sankcije, namenjene licima koja su na uslovnoj zatvorskoj kazni u trajanju do godinu dana. Celokupni program sprovodi se kroz konstantni smeštaj u okviru prihvatnih kuća koje Centar poseduje.

Zloupotreba droga i brojne ozbiljne posledice koje ona uzrukuje, predstavljaju stalni izazov koji zahteva multisektorski kontinuirani odgovor, gde doprinos moraju dati, ne samo pojedinci, porodica i lokalna zajednica već i vladine institucije, javni i civilni sektor, mediji i ostali.

 Značajna je tema koja zahteva našu posebnu pažnju, senzibilitet, političku decidnost, visoke profesionalne standarde, razumevanje, društenu svest i empatiju.

Konferencija je organizovana 09. marta 2022. godine od strane Centra „Reto – ima nade“ a u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, koja će nastaviti da doprinosi skupovima profila današnje Konferencije, kako bi se u kontinuitetu razmenjivali primeri dobre prakse, relevantne informacije i motivacija, ali i kako bi se iznedrile nove ideje primenjive i regionalno, ali i šire.

Autor: Jelena Denčić, klinički psiholog, Udruženje Izlazak