Žene – nedovoljno zastupljene u programima lečenja zavisnosti

Nije svaka zavisnost ista i zapravo, svaki zavisnik ima svoju jedinstvenu priču. Deo te jedinstvene priče je pol zavisnika. Možda se ne čini očiglednim, ali postoje razlike u načinima na koje muškarci i žene koriste i reaguju na samu upotrebu droga.

Žene se oduvek smatraju nežnijim polom. U očima društva od žena se očekuje da budu nežne, da se pridržavaju svoje strogo zacrtane rodne uloge, a kada to ne učine, oštro im se sudi zbog kršenja norme. Žene se suočavaju sa brojnim društvenim stigmama u svim oblastima života: na poslu, kod kuće, u školi, u zajednici, pa čak i u vezi sa upotrebom droga i alkohola.

Baš kao i bilo ko, i žene se mogu suočiti sa problemima zloupotrebe droga i zavisnosti. Često se bore nevidljivo ili u tišini, jer snažni osećaj strama i krivice odvraćaju žene od traženja pomoći pa čak i kada im život zavisi od toga. Zavisnost je činjenica kako za žene, tako i za muškarce. Ženama je to možda veći problem zbog njihove jedinstvene biološke građe, društveno pripisanih rodnih uloga i prepreka u lečenju i oporavku. Žene se biološki razlikuju od muškaraca. Njihova tela su spolja vidno različita. Njihova unutrašnja hemija je drugačija. Ove razlike utiču na to kako doživljavaju upotrebu i zavisnost od supstanci. Važni su i u pogledu odgovarajućeg lečenja i oporavka. Iako su rodne uloge sve fleksibilnije, ženama se i dalje dodeljuju uloge nege i vaspitanja dece. Ovo utiče na samu zavisnost i oporavak. To, naravno, sve pogoršava, a ne poboljšava – i skreće pažnju na to da se prema svima, bez obzira na pol, moramo odnositi sa istom pažnjom, zabrinutošću i saosećanjem kada je u pitanju zloupotreba supstanci.

Žene često zloupotrebljavaju drogu ili alkohol kao mehanizam suočavanja sa problemima, dok je kod muškaraca cilj pozitivni osećaj i zabava. Okretanje drogama kao načinu bekstva nije retkost, ali zapravo potencira njihove probleme.

U zavisnosti od muškaraca, žene koje koriste drogu češće:

  • doživljavaju stigmu i ekonomski nedostatak
  • imaju manju socijalnu podršku
  • potiču iz porodica koje imaju problema sa upotrebom supstanci ili imaju partnera koji ih koristi;
  • imaju decu koja mogu igrati važnu ulogu u njihovoj upotrebi i oporavku od droga;
  • Izložene su seksualnom ili fizičkom nasilju

Međutim, upotreba supstanci kod žena brže napreduje od prve upotrebe do zavisnosti u odnosu na muškaraca. U nekim slučajevima, žene na različite tretmane reaguju drugačije od muškaraca. Na primer, zamena nikotina (flaster ili žvakaća guma) ne deluje dobro kod žena kao kod muškaraca.

Poricanje, strah kao i stid sprečavaju žene da realno sagledaju svoj problem zloupotrebe supstanci, kao i da potraže pomoć prijatelja ili profesionalaca. Pored toga, suočavaju se i sa brojnim preprekama u lečenju, uključujući brigu o deci, porodične odgovornosti, finansijska ograničenja, strah od gubitaka starateljstva, osećaj nedostojnosti pomoći, nedostatak svesti o mogućnostima lečenja.

Ono što je vrlo bitno znati, odnosno imati na umu jeste da je svaki zavisnik individua za sebe, sa različitom prošlošću, iskustvima i socijalnom mrežom. Prilikom saznanja da želi da promeni svoj način života, osoba se suočava sa odlukom u koji oblik lečenja će se uključiti.

Bilo kojoj osobi sa poremećajem upotrebe supstanci može biti teško da prestane. Ali posebno se žene mogu plašiti da dobiju pomoć zbog njihovog položaja u društvu i ulogama koje su im nametnute. Zato su i nedovoljno zastupljene u programima lečenja zavisnosti.

Zapamtite!

Poremećaj upotrebe supstanci je bolest mozga – nije moralni propust ili razlog da vas neko osuđuje. Kao i svaka bolest, ona zahteva lečenje zasnovano i na istraživanjima i na saosećanju. Iako ne postoji lek, moguće je postići i održati trajnu trezvenost. Pored toga, postoje i mnoge ustanove za lečenje koje nude resurse za one koji su spremni da krenu putem oporavka!

 

Ako ste žena zarobljena zavisnošću, znajte da je borba za slobodu stvarna!

 

Prevaziđite strah od stigme i potražite pomoć koja vam je potrebna.

Bez obzira ko ste, mi smo tu da pomognemo – a ne da sudimo.

Udruženje Izlazak

0800 104 100

info@izlazak.org

 

 

Autor: Jelena Denčić