Održan webinar povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga

22.06.2021. godine, pred ukupno 52 učesnika, partnerske organizacije Proslavi Oporavak iz Sarajeva, Preporod iz Nikšića i Izlazak iz Beograda, održale su webinar na temu: „Izazovi u oblasti oporavka od ovisnosti/zavisnosti od droga za vreme pandemije. Webinar je održan povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama, a moderator je bio Borislav Goić, predsednik Udruženja Proslavi Oporavak.

Prezentacije govornika su dostupne na linkovima ispod:

  1. Prof dr Elmedin Muratbegović, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  2. Dr sc. Ivan Ćelić, Zavod za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče, Hrvatska
  3. Dr sci. med. Diana Raketić, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti Beograd, Srbija
  4. Prim. dr Danilo Jokić, Dom zdravlja Podgorica, Crna Gora

Webinar je pre svega bio namenjen profesionalcima, koji se na direktan ili indirektan način bave osobama i porodicama koje su pogođene problemom zavisnosti. Svaki od govornika predstavio je ekspertize iz oblasti kako zavisnosti, tako i povezanih komorbiditeta, kao i koje su to specifične potrebe za oporavak žena i  trudnica koje su zavisne, te pružanje više informacija o oblicima stigme vezane za ovu kategoriju.

Prof.dr Elmedin Muratbegović predstavio je istraživanje Stigma među profesionalcima, gde je istakao da su dosadašnja istraživanja imala zadatak da adresiraju stigmu prema osobama  koje zloupotrebljavaju drogu ili su u fazi zavisnosti, dok je ovo istraživanje išlo korak dalje i napravilo distinkciju između stigme prema onima koji trenutno konzumiraju drogu, onima koji su započeli proces oporavka ili prema onima koji su u procesu oporavka dosegnuli stabilan oporavak (više od 5 godina).

Dr sc. Ivan Ćelić istaknuo je da je potrebno govoriti o konceptu oporavka i da je oporavak moguć. Skrenuo je pažnju na situaciju u Hrvatskoj i odnos institucija za vreme pandemije COVD-19 i oporavka od zavisnosti, te smatra da je od ključne važnosti bilo osigurati pristup službama za bolničko i izvanbolničko lečenje od zavisnosti. Naglasak je bio na brizi i održavanju kontakata sa osobama koje imaju problem sa zavisnošću. Dr sci. med. Diana Raketić, svoje izlaganje je započela na temu: Žene i zavisnost i kako do oporavka. Prema njenim rečima, zavisnost kod žena se dosta razlikuje od muškaraca u odnosu na faktore rizika za razvoj bolesti zavisnosti, kao i visoke stope komorbiditeta, a pre svega misli se na afektivne poremećaje, te kakva je procedura u postupku njihovog lečenja. Poslednji izlagač  Prim. dr Danilo Jokić istakao je da u Crnoj Gori i dalje postoje određena ograničenja u vidu nerazumevanja, nesnalaženja i nesaradnje u državnim resursima kada je u pitanju lečenje od zavisnosti.

Za sve one koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju ili do kraja saslušaju webinar, isti mogu pogledati na linku ispod: