Održan sastanak između Udruženja Izlazak i Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD)

Aleksandar Žugić, predsednik Udruženja Izlazak i prof. dr Petar Nastasić, profesor ECPD Univerziteta za mir UN, sastali su se u vezi konferencije koja će biti održana u periodu od 25-27. juna 2021. u Beogradu.

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Nacionalnim institutom za javno zdravlje Italije, Nacionalnom školom javnog zdravlja Grčke, Zdravstvenom mrežom Jugoistočne Evrope (SEEHN), Hrvatskim liječničkim zborom – Društvom za ovisnost, Lečničkom komorom Slovenije, Kancelarijom za borbu protiv droge Vlade Republike Srbije i Međunarodnim centrom za integrativnu medicinu, organizuje XII ECPD Međunarodnu Specijalističku školu savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti sa glavom temom „Masovni traumatizam (Pandemija covid-19) i bolesti zavisnosti“.

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizuje ovu Školu sa ciljem da fokus usmeri na sve oblike i sve aspekte adikcija i da okupi stručnjake različitih profila – lekare, psihologe, socijalne radnike, specijalne pedagoge, pravnike, kriminologe i druge stručnjake, što će omogućiti kompletniju razmenu iskustva i upoznavanje sa najnovijim saznanjima, praktičnim i naučnim dostignućima u oblasti prevencije, lečenja i integralne rehabilitacije bolesti zavisnosti.

Na sastanku je dogovoreno da će Aleksandar Žugić, ispred Udruženja Izlazak, biti jedan od govornika na konferenciji gde će podeliti svoje iskustvo u radu sa zavisničkom populacijom i predstaviti rezlutate istraživanja o zastupljenosti stigme među profesionalcima koji rade sa osobama zavisnih od droga i osobama u oporavku od zavisnosti.

 

Autor: Jelena Denčić