Multidisciplinarni sastanak održan u Majdanpeku

Sastanak je održan u zgradi opštine Majdanpek 08.04.2021.godine.

Sastanak je organizovan s ciljem formiranja multidisciplinarnog tima na nivou lokalne samouprave kako bi se izvršilo prikupljanje informacija i iskustava s kojima se suočavaju institucije u čijem delokrugu rada je borba protiv droga i sagledavanje realne situacije na polju politike droga, na teritoriji grada Majdanpek.

Na početku sastanka prisutnima se obratio g. Nikola Naunović ispred Skupštine opštine Majdanpek, koji se zahvalio predstavnicima Udruženja „Izlazak“ i Kancelarije za borbu protiv droga na tome što se drugi put organizuje sastanak u oblasti borbe protiv droga na nivou opštine Majdanpek, kao i predstavnicima drugih relevantnih institucija na prisustvu.

Aleksandar Žugić, predstavnik Udruženja „Izlazak“ predstavio je Udruženje „Izlazak“, rad udruženja, kao i projekat „Biram Oporavak“. Izvestio je da je projekat „Biram oporavak“ započet sa sprovođenjem još 2015. godine. Ono što je primećeno pri sprovođenju projekta jeste da je pitanje droge zapostavljeno na nivou određenih lokalnih samouprava, te je naveo da postoji neinformisanost, kako struke tako i ljudi uopšteno u nekoliko lokalnih samouprava. Imajući u vidu navedeno predložio je da se potrebno formirati multidisciplinarne timove na nivou lokalne samouprave kako bi se sveobuhvatno pristupilo rešavanju navedenog problema.

Lidija Načić, ispred Nacionalne službe filijala – Bor smatra da ukoliko se radi o izlečenim zavisnicima od opojnih droga da se mogu prijavljivati na oglase za posao, te da nacionalna služba može posredovati za njih ali sa dozom opreza.

Zora Grujić – Mirković, neuropsihijatar, iz Metadonskog centra u Majdanpeku, saopštila je da ima deset registrovanih korisnika, a da je broj korisnika koji nije registrovan u sistemu daleko veći. Ukazala je da je neophodno povećati kontrolu i smanjiti dostupnost droga u školama.

Vesna Tričković, iz Centra za socijalni rad u Majdanpeku, istakla je da u Majdanpeku predstavlja problem činjenica da određeni povratnici nakon izlaska iz zatvora u vezi sa izvršenjem krivičnih dela u vezi sa opojnim drogama, i dalje nastavljaju sa korišćenjem istih. Dodala je da se u Majdanpeku kao najveći broj zavisnika od opojnih droga javljaju lica između 30 i 40 godina, i to muškog pola. Naglasila je da je potrebno preventivno delovati i sprečiti prodaju droge u školama.

Na kraju sastanka postignut je dogovor među prisutnima da se u narednom periodu izabere koordinator multidisciplinarnog tima kao i predstavnici nadležnih državnih organa, koji će učestvovati u radu miltidisciplinarnog tima.

 

Autor: Jelena Denčić