Multidisciplinarni sastanak u Sremskoj Mitrovici

Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije i Udruženje „Izlazak“ su nakon posete gradu Subotica organizovali još jedan multidisciplinarni sastanak u okviru projekta „Biram opravak“, i posetili su grad Sremskog upravnog okruga – Sremsku Mitrovicu.

Sastanak je održan dana 25. februara. 2021. godine u prostorijama Skupštine grada Sremska Mitrovica na kome su prisustovali predstavnici državnih organa koji se bave borbom protiv zloupotrebe droga.

Tom prilikom razmenjena su iskustva i podaci o trenutnoj situaciji u Sremskoj Mitrovici, kada je utvrđeno da je Sremska Mitrovica jedan od retkih gradova Sremskog okruga u kojem postoji Centar za prevenciju i promociju zdravlja pri Domu zdravlja Sremska Mitrovica koji je namenjen mladima starijim od 19. godina. Pored toga, prema podacima predstavnika državnih organa utvrđeno je da je zloupotreba droga zastupljena najviše među mlađom populacijom i to uzrasta između 20-30 godina.

Problem zloupotrebe droga je sveobuhvatan problem, te je cilj sastanka da se formira multidisciplinarni tim na lokalnom nivou sa svim relevantnim faktorima koji na lokalnom nivou učestvuju u politici borbe protiv droga, nadležnim institucijama, uključujući i organizacije civilnog društva, kao i da se od predstavnika institucija koje se bave ovom problematikom dobiju tačni podaci o stanju u gradovima širom Srbije.

S obzirom da to da Aleksandar Žugić, predsednik Udruženja „Izlazak“ iz zdravstvenih razloga bio sprečen da prisustvuje sastanku, prisutnima je puštena prezentacija putem koje je on predstavio Udruženje, način delovanja, kao i ciljeve formiranja multidisciplinarnih timova na nivou lokalne samouprave. Osnovni zadatak tima je praćenje stanja i problema zloupotrebe droga i ostalih bolesti zavisnosti u određenoj lokalnoj samoupravi, te da razvija svest o važnosti multisektorske saradnje nadležnih institucija u čijim nadležnostima je borba protiv droga.

Nakon odgledane prezentacije, prisutni su izneli pregled stanja u oblasti politike droga u okviru institucija u kojima su zaposleni, kao predlog aktivnosti koje bi trebalo sprovesti kako bi se problemu droga pristupilo na sveobuhvatniji način.

 

Autor: Jelena Denčić