Poseta ženskom rehabilitacionom centru „Novi život“

U okviru studijske posete, posetili smo ženski rehabilitacioni centar “Novi život” u okolini Novog Sada. Tokom formalnog i neformalnog druženja, razmenili smo važne informacije o radu, mapirali izazove i rizike sa kojima smo se susretali naročito od početka pandemije i mogućnostima zajedničkog delovanja.

Predstavnice rehabilitacionog centra su nam predstavile rad i usluge koje pružaju, kao i misiju i viziju Centra.

Ženski rehabilitacioni centar za lečenje bolesti zavisnosti je program koji se odvija u potpunoj izolaciji od “stare” sredine. Smešten je u lepo renoviranoj kući za rehabilitaciju izvan grada. Ovo je mesto koje pomaže ženama da sagledaju koren svog problema, a zatim im pomaže da nauče rešenje tog problema. Posete roditelja i najbližih su dozvoljene, a početna stroga kontrola se postepeno smenjuje sa ukazivanjem poverenja osobi koja se rehabilituje. Program centra za rehabilitaciju žena fokusiran je na to da žene tokom čitavog procesa oporavka budu angažovane kako bi imale najbolju priliku za doživotni oporavak.

Ulaz u centar je brz i jednostavan, a pre svega je potrebna volja i želja za lečenjem, koju je potrebno izraziti lično preko telefonskog poziva.

Glavni cilj rehabilitacije u centru nije samo da osoba prestane da konzumira supstance već jedna kompletna promena života i načina razmišljanja.

Svaki put kada brinu o nekome, njihova inspiracija za promenu života i transformaciju zajednice se obnavlja. Posvećene su tome da brigu o mentalnom zdravlju i oporavak učine dostupnim i efikasnim i da svima stave do znanja da niko nije sam u svojim borbama.

Autor: Jelena Denčić, klinički psiholog, Udruženje Izlazak