Održana konferencija u okviru projekta „Biram oporavak“ pod nazivom Socijalna kohezija i izgradnja održivog oporavka-odgovor na stigmu i socijalnu isključenost

U Klubu poslanika u Beogradu 06. septembra 2021. godine održana je konferencija pod nazivom „Socijalna kohezija i izgradnja održivog oporavka – odgovor na stigmu i socijalnu isključenost“ koju je organizovalo Udruženje „Izlazak“ uz stratešku podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Biram oporavak“.

Na konferenciji su bili prisutni predstavnici državnih organa koji se u okviru svoje nadležnosti bave problemom zloupotrebe droga, organizacija civilnog društva i predstavnika međunarodnih organizacija kojima su prikazani rezultati istraživanja o zastupljenosti stigme među profesionalcima koji rade sa osobama zavisnih od droga i osobama u oporavku od zavisnosti.

Konferencija je okupila gotovo sve domaće aktere koji u kontinuitetu deluju u ovoj problematici, a među govornicima su se našli Milan Pekić (Kancelarija za bobu protiv droga Vlade Republike Srbije), Danilo Ballota (EU delegacija u Srbiji), Marija Vučinić Jovanović (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu), Jovan Vojnović (Kancelarija za bobu protiv droga Vlade Republike Srbije), Prof. Dr Elmedin Muratbegović (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sugurnosne studije Sarajevo), Nataša Novaković (Misija OEBS-a u Srbiji), Tomislav Mišetić (Udruga za borbu protiv ovisnosti „NE-OVISNOST“) i Boro Goić (Udruženje „Proslavi oporavak“ Bosna i Hercegovina).

Učesnici konferencije su imali priliku da čuju rezultate najnovijeg istraživanja o stigmi među profesionalcima, strateškim prioritetima EU strategije za droge, postpenalnoj podršci kao prevenciji od recidiva, efikasnoj reintegraciji osoba u oporavku, preprekama i prednostima u procesu oporavka, kao i druge važne teme u oblasti politika vezanih za droge.

Autor: Jelena Denčić, klinički psiholog